rozmiar czcionki: A | A | A

Informujemy, że wnioski o płatność należy składać w sekretariacie Wydziału Obszarów Wiejskich (pokój 341), Ul. Mazowiecka 15, 50-411 Wrocław.

Dotyczy działań:

    » Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa przez scalanie gruntów,

    » Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa przez gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi,

    » Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej,

    » Odnowa i rozwój wsi,

    » Leader

Ważne informacje:

Zbiór pytań i odpowiedzi w zakresie najczęściej pojawiających się błędów w procesie obsługi wniosków o przyznanie pomocy i wniosków o płatność w ramach PROW 2007 - 2013 (pobierz plik)

1) UWAGA! - Informacja dotycząca braku możliwości współfinansowania operacji z Funduszu Sołeckiego ( pobierz plik)

2) Prezentacja na temat cesji wierzytelności ( pobierz plik)

3) Informacja dotycząca kar umownych ( pobierz plik)

4) Przypominamy o zmianie rachunku bankowego dla środków odzyskanych i zwróconych przez Beneficjentów (dotyczy Osi 4 Leader) ( pobierz plik 228KB)

5) Informacja dotycząca rachunku bankowego do zwrotu środków ( pobierz plik 88KB)

6) Kompensacja należności, kary umowne ( pobierz plik 100Kb)

7) Płatności gotówkowe powyżej 1000zł (dla działań osi 4.) ( pobierz plik 100KB )

8) Informacja dotycząca wydatków podlegających refundacji ze środków publicznych ( pobierz plik 100KB )