rozmiar czcionki: A | A | A

 

/02.12.2013/

Materiały z Konferencji dotyczącej założeń nowego PROW 2014-2020.
Konferencja odbyła się w dniu 02.12.2013 w Hotelu Śląsk we Wrocławiu.

Prezentacje do pobrania:

Prezentacja 1 (dobre praktyki)

Prezentacja 2 (konkurs plastyczny)

Prezentacja 3 (Przyjazna Wieś)

Prezentacja 4 (komplementarność PROW 2020 z RPO)

Prezentacja 5 (Projekt zmian w PROW- dane z MRiRW)

* * *


/11.12.2012/

Materiały z Konferencji dotyczącej dofinansowanie infrastruktury w zakresie szerokopasmowego internetu w ramach działania 321 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej objętego programem rozwoju obszarów wiejskich na lata 2007-2013. Konferencja odbyła się w dniu 10.12.2012 w Centrum Konferencyjnym DOZAMEL we Wrocławiu.

Prezentacje do pobrania:

Prezentacja 1 (infrastruktura internetu szerokopasmowego)

Prezentacja 2 (dofinansowanie projektów w ramach Podstawowych usług - internet szerokopasmowy)

Prezentacja 3 (dobre praktyki PROW)* * *


/21.11.2012/

Materiały z Konferencji inaugurującej III nabór wniosków o przyznanie pomocy  w ramach działania 312 „Odnowa i rozwój wsi”  objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, która odbyła się w dniu 13.11.2012 w Centrum Konferencyjnym DOZAMEL we Wrocławiu.

Prezentacje do pobrania:

Prezentacja 1

Prezentacja 2

Prezentacja 3

Prezentacja 4


* * */10.04.2012/

Materiały ze szkolenia dla LGD na temat działania "Wdrażanie Projektów Współpracy wdrażanego przez Samorząd Województwa w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, które odbyło się w dniu 10.04.2012 wwe Wrocławiu w Hotelu GEM 

Do pobrania:  Prezentacja (pdf 1,5Mb)

* * *


10.02.2012

Materiały ze spotkania informacyjnego na temat działania "Funkcjonowanie LGD, nabywanie umiejętności i aktywizacja" oraz "Wdrażanie LSR - Małe Projekty" wdrażane przez Samorząd Województwa w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, które odbyło się w dniu 30-31.01.2012 w Karczowiskach:

Do pobrania:

Załącznik nr 1 (pismo 1 Funkcjonowanie LGD...)

Załącznik nr 2 (pismo 2 Funkcjonowanie LGD)

Załącznik nr 3 (nabory wniosków PROW)

Załącznik nr 4 (prezentacja PDF)

Załącznik nr 5 (projekt rozporządzenia Wrażanie LSR)

Załącznik nr 6 (komentarz do projektu rozporządzenia Wdrażanie LSR)

Załącznik nr 6 (rozporządzenie zmieniające Funkcjonowanie)


* * *


13.09.2011r.

Materiały ze spotkania informacyjnego na temat działania "Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej" wdrażane przez Samorząd Województwa w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, które odbyło się w dniu 09.09.2011 w Hotelu „DIAMENT” we Wrocławiu:

Do pobrania:

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

Załącznik nr 5

Załącznik nr 6

(2011.09.26 SPROSTOWANIE PISMA w załączniku nr 6)
* * *

2010.12.13-14
W dniach 13-14 grudnia 2010r. w hotelu GEM we Wrocławiu odbyło się szkolenie/spotkanie informacyjne dla LGD z terenu Dolnego Śląska w zakresie procedur oceny wniosków dla Małych Projektów i Funkcjonowania LGD, poprawki do wniosków o płatność  na Funkcjonowanie LG, umowa ramowa na wdrażanie LSR i sprawozdanie roczne, bieżące informacje dotyczące oceny  formalnej wniosków na Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej oraz Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw, zasady prowadzenia kontroli w LG, refleksje uczestników wyjazdu studyjnego do Austrii.


Do pobrania:

Prezentacje 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7


2010.11.19

Spotkanie informacyjne / szkolenie dla LGD z terenu Dolnego Śląska z zakresu działania "Funkcjonowanie LGD, nabywanie umiejętności i aktywizacja" - gwarancje bankowe/pożyczki/kredyty, wniosek na funkcjonowanie

Prezentacja BGŻ


* * *


2010.09.08

Szkolenie dla członków Rady LGD w zakresie działania osi 4 Leader

Do pobrania materiały prezentowane na szkoleniu (pdf):
Prezentacja 1 Zmiany w rozporządzeniu MRiRW do działania Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju PROW 2007-2013

Prezentacja 2 Problematyczne zagadnienia przy weryfikacji wniosków o przyznanie pomocy
 

***************************
2010.08.16-17
Szkolenie dla LGD w zakresie działania osi 4 Leader - Wdrażanie Projektów Współpracy

Do pobrania materiały prezentowane na szkoleniu (rar):

 Prezentacje i  wnioski cz. 1 oraz 2 (rar/zip)

1. Program spotkania

2. Prezentacja dzień I

3. Prezentacja dzień II

4. Prezentacja LGD a KSOW


***************************
2010.06.30
Spotkanie informacyjne dla LGD - Urząd Marszałkowski sala 420

Do pobrania:

1. Program spotkania

2. Adresarz LGD

3. Skan wniosku najnowszego wniosku na Małe Projekty z zaznaczonymi różnicami

4. Komplet wniosków na Małe Projekty obowiązujących dla wniosków składanych od 10.05.2010

5. Prezentacja - najczęstsze błędy we wnioskach na Małe Projekty

6. Prezentacja - zmiany w projekcie rozporządzenia Wdrażanie LSR

7. Prezentacja - wyciąg z rozp. funkcjonowanie LGD - koszty powierzchni wystawienniczej
 

***************************
2009.12.09
Spotkanie informacyjne dla LGD - Kruszyn k. Bolesławca, 07-08 grudzień 2009

Do pobrania:

Program spotkania


Do pobrania prezentacje ze spotkania:

1. Rozliczanie wniosków o płatność

2. Funkcjonowanie LGD - najczęściej popełniane błędy we wnioskach o dofinansowanie


***************************
2009.07.09
Szkolenie dla LGD - Krzyżowa, 14 – 15 lipiec 2009

Do pobrania:

1. Program szkolenia
2. Formularz zgłoszeniowy


Do pobrania prezentacje z konferencji:


1. Wdrażanie projektów wspópracy

2. Odnowa i rozwój wsi

3. Funkcjonowanie LGD, nabywanie umiejętności i aktywizacja


***************************

06.07.2009r.

Do pobrania prezentacje ze spotkania inaugurującego program Dolnośląskiej Wsi:

1. Odnowa Wsi -metoda rozwoju i regionalny program - Ryszard Wilczyński
2.   Akcja "Wieś - Przyszłość" - Ryszard Wilczyński

 
***************************

05.05.2009r.


Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.

Zadanie współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 oraz budżet państwa


Konferencja promująca działanie

,,Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej" wdrażane przez Samorząd Województwa w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, która odbędzie


20 maj 2009 r.


w Hotelu „DIAMENT”

ul. Muchoborska 10

54-424 Wrocław
 

09.30 – 10.00   Rejestracja uczestników

 

10.00 – 10.15   Wprowadzenie i powitanie uczestników – Tadeusz Drab, Wicemarszałek Województwa Dolnośląskiego.

 

10.15 – 10.45   Omówienie Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia

1 kwietnia 2008 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania "Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 – Jacek Kaszuba, Zastępca Dyrektora Wydziału Rozwoju Obszarów Wiejskich UMWD.


10.45 – 11.30   Omówienie Wniosku o przyznanie pomocy w ramach działania „ Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej ” – Katarzyna Jędrzejczak, Specjalista w Dziale Wdrażania, Wydział Rozwoju Obszarów Wiejskich UMWD.


11.30 – 12.00  Przerwa kawowa.


12.00 – 12.35  Interpretacja i omówienie najważniejszych kwestii związanych z realizacją działania

„Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 -  Andrzej Soliński, Główny  Specjalista w Dziale Wdrażania, Wydział Rozwoju Obszarów Wiejskich UMWD.

 
12.35 – 13.00 Zobowiązania beneficjentów wynikające z przepisów dotyczących udzielania pomocy w ramach PROW na lata 2007-2013 – Tomasz Gajewczyk, Kierownik Działu Kontroli i Pomocy Technicznej, Wydział Rozwoju Obszarów Wiejskich UMWD.


13.00 – 13.45 Najistotniejsze informacje związane z rozliczaniem projektów oraz obowiązki

Beneficjentów w zakresie wniosków o płatność  – Paweł Kucharski, Specjalista w Dziale  Autoryzacji Płatności, Wydział Rozwoju Obszarów Wiejskich UMWD.


13.45 – 14.00 Dyskusja i podsumowanie.


PLIKI DO POBRANIA:


Formularz zgłoszeniowy


Mapa dojazdu


Zaproszenie


24.04.2009r.


Szanowni Państwo,

W dniach 28 - 30 maja 2009r. w Podlesicach, gmina Kroczyce, odbędzie się III Ogólnopolski Kongres Odnowy Wsi. Organizatorem Kongresu jest Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego przy współpracy ze Śląskim Związkiem Gmin i Powiatów.

Głównym celem Kongresu jest wprowadzenie odnowy wsi jako istotnego instrumentu polityki regionalnej w Polsce (na poziomie państwa i województw samorządowych), upowszechnienie wzorów   i dobrych praktyk odnowy wsi, rozumianej jako proces rozwoju wśród przedstawicieli samorządów terytorialnych, instytucji naukowo-badawczych oraz innych instytucji wspierania rozwoju obszarów wiejskich.

Udział w tym przedsięwzięciu to wspaniała okazja do wymiany wiedzy i doświadczeń w zakresie realizacji idei odnowy wsi. W związku z tym Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego organizuje wyjazd na Kongres dla uczestników „Odnowy Wsi  w Województwie Dolnośląskim”.

Do udziału w wyjeździe serdecznie zapraszamy przedstawicieli samorządów lokalnych oraz  najbardziej aktywnych sołectw – uczestników Odnowy Wsi, jednocześnie partnerów Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich. Z jednej Gminy można zgłosić przedstawicieli max z 2 sołectw, w tym sołectwo może reprezentować tylko 1 przedstawiciel. Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc, o ostatecznym udziale będzie decydować kolejność zgłoszeń.
 
Podróż organizowana jest w ramach funkcjonowania Krajowej Sieci Rozwoju Obszarów Wiejskich i finansowana jest z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Organizator zapewnia transport, noclegi oraz wyżywienie w trakcie trwania kongresu.

Celem formalnego zgłoszenia prosimy przesłać wypełniony formularz zgłoszeniowy   w nieprzekraczalnym terminie do 15 maja br. pod nr faxu – 071 -776 94 00.

W przypadku dodatkowych pytań proszę o kontakt z panią Anną Malinowską – Tel. 071 -776 96 74


Do pobrania:

Projekt programu Kongresu (pobierz plik 180 kb)
Formularz zgłoszeniowy (pobierz plik 450 kb)


- inne konferencje-


* * *

24.03.2009
 

Informujemy, że w dniu 8 kwietnia 2009 we Wrocławiu w Hotelu Diament przy ul. Muchoborskiej 10 odbędzie się konferencja inaugurująca Krajową Sieć Obszarów Wiejskich na Dolnym Śląsku. Rozpoczęcie obrad o godzinie 10.00. Rejestracja uczestników – godz. 9.30.

Serdecznie zapraszamy wszystkich Państwa aktywnie zaangażowanych w rozwój obszarów wiejskich Dolnego Śląska do udziału w spotkaniu, podczas którego wysłuchają Państwo prelekcji osób merytorycznie zaangażowanych w tworzenie KSOW oraz wezmą Państwo udział w dyskusji nad kształtem KSOW na Dolnym Śląsku.

Z uwagi na ograniczone możliwości powierzchniowe sali konferencyjnej prosimy
o zgłoszenie udziału w konferencji do dnia 01.04.2009,  przesyłając formularz zgłoszeniowy do Sekretariatu Regionalnego KSOW w Wydziale Rozwoju Obszarów Wiejskich na adres: anna.terlecka@umwd.pl lub faxem pod numer: 071 776 94 00.

Informacji w przedmiotowej sprawie udziela Pani Anna Terlecka, tel.: 071 776 91 64.


Dojazd do hotelu


Dokumenty do pobrania:
Ramowy program konferencji ( pobierz plik)
Formularz zgłoszeniowy ( pobierz plik)


Do pobrania prezentacje:

1. 2009.04.08 bgk dla lgd
2. 2009.04.08 ksow_kaczawy
3. 2009.04.08 ksow_kwiat lnu
4. 2009.04.08 ksow_paradowski
5. 2009.04.08 ksow_slezanie
6. 2009.04.08 ksow_wrow


Goście konferencji    


Paweł Czyszczoń -

-Dyrektor Wydziału Rozwoju Obszarów Wiejskich UMWD
    
Prelegenci    
Goście konferencji


02.20.2009

Informacja dla sołectw i gmin z byłego województwa wrocławskiego

Szanowni Państwo

W nawiązaniu do informacji przekazanych na konferencji, która odbyła się 18 lutego br. w Hotelu „Amber” w Oleśnicy uprzejmie informuję, iż rozpoczynamy nabór sołectw oraz gmin chętnych do uczestnictwa w regionalnym programie  „Odnowa Wsi w Województwie Dolnośląskim”.W celu dokonania formalnego zgłoszenia prosimy o wypełnienie i przesłanie w nieprzekraczalnym terminie do dnia 23 marca br. załączonego formularza zgłoszeniowego. Prosimy również  o przesłanie, w formie załączników, potwierdzonych za zgodność z oryginałem kopii Uchwały Zebrania Wiejskiego oraz Uchwały Rady Gminy o przystąpieniu do realizacji Regionalnej Odnowy Wsi.Sołectwa, które zostaną zgłoszone w wymaganym terminie zostaną włączone w cykl wiosennych warsztatów z zakresu opracowania sołeckich strategii rozwoju, natomiast pozostałe zostaną wpisane na listę jesienną.

Jednym z wymogów uczestnictwa w Odnowie Wsi jest ustanowiony przez Gminę system wsparcia dla sołectw. W związku z tym zwracamy się z prośbą o przesłanie nam informacji czy taki system u Państwa już funkcjonuje, a jeśli nie czy przewidujecie jego uruchomienie. Jest to jedenz niezbędnych czynników wpływających pozytywnie na rozwój wsi oraz zwiększenie aktywności sołectw do pracy na rzecz  swoich miejscowości.

Wszelkich informacji dotyczących regionalnej odnowy wsi  oraz uczestnictwa w programie  udziela pani Ania Malinowska – Tel. 071- 776 96 74
Pobierz formularz
Realizacja programu odnowy wsi w województwie dolnośląskim

02.17.2009
Informacja dla sołectw i gmin z byłego województwa legnickiego


Szanowni Państwo

W nawiązaniu do informacji przekazanych na konferencji, która odbyła się 4 lutego br. w Hotelu „Chata Karczowiska” uprzejmie informuję, iż rozpoczynamy nabór sołectw oraz gmin chętnych do uczestnictwa w regionalnym programie  „Odnowa Wsi w Województwie Dolnośląskim”.

W celu dokonania formalnego zgłoszenia prosimy o wypełnienie i przesłanie w nieprzekraczalnym terminie do dnia 9 marca br. załączonego formularza zgłoszeniowego. Prosimy również  o przesłanie, w formie załączników, potwierdzonych za zgodność z oryginałem kopii Uchwały Zebrania Wiejskiego oraz Uchwały Rady Gminy o przystąpieniu do realizacji Regionalnej Odnowy Wsi.

Sołectwa, które zostaną zgłoszone w wymaganym terminie zostaną włączone w cykl wiosennych warsztatów z zakresu opracowania sołeckich strategii rozwoju, natomiast pozostałe zostaną wpisane na listę jesienną.

Jednym z wymogów uczestnictwa w Odnowie Wsi jest ustanowiony przez Gminę system wsparcia dla sołectw. W związku z tym zwracamy się z prośbą o przesłanie nam informacji czy taki system u Państwa już funkcjonuje, a jeśli nie czy przewidujecie jego uruchomienie. Jest to jeden z niezbędnych czynników wpływających pozytywnie na rozwój wsi oraz zwiększenie aktywności sołectw do pracy na rzecz  swoich miejscowości.

Wszelkich informacji dotyczących regionalnej odnowy wsi  oraz uczestnictwa w programie  udziela pani Ania Malinowska – Tel. 071- 776 96 74

Pobierz formularz


02.17.2009
Informacja dla gmin i sołectw z byłego województwa jeleniogórskiego

Serdecznie zapraszam Państwa do udziału w konferencji inaugurującej Odnowę Wsi w  Województwie Dolnośląskim, która odbędzie się  4 marca br. w godz. 10.00 – 14.00 w Zamku Kliczków.  Do udziału zapraszamy przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego oraz 1-2 przedstawicieli  z sołectw, którzy chciałyby zapoznać się z ideą Odnowy Wsi oraz zasadami uczestnictwa w regionalnym programie Odnowy.

Osobą do kontaktów w tej sprawie jest Pani Anna Malinowska. Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc, o uczestnictwie w konferencji decyduje kolejność zgłoszeń, w związku z tym bardzo proszę o potwierdzenie przybycia na uroczystość w terminie do dnia 23.02.2009 na adresanna.malinowska@umwd.pl, ewentualnie telefonicznie pod numerem: 071 776 96 74.

Pobierz program konferencji.

 
REGIONALNA KONFERENCJA INAUGURUJĄCA ODNOWĘ WSI W WOJEWÓDZTWIE DOLNOŚLĄSKIM

(Pierwsza konferencja z czterech zaplanowanych)


Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego w roku bieżącym inauguruje realizację Odnowy Wsi w naszym regionie. Odnowa wsi, jako metoda rozwoju obszarów wiejskich jest obecna w Polsce już od 1997r. Zapoczątkowana w województwie opolskim, jest największym i najdłużej działającym regionalnym programem aktywizacji społeczności lokalnych. Jest jednocześnie pierwszym programem, który na sołeckim poziomie zastosował metodę długoterminowego planowania strategicznego.Odnowa ma na celu aktywację społeczności lokalnych do pracy na rzecz rozwoju swoich miejscowości oraz przy wsparciu gminy i regionu do poprawy jakości życia na obszarach wiejskich.


Serdecznie zapraszamy na Konferencję, która odbędzie się w dniu 04.02.2009 w godz. 10.00 – 14.00
w hotelu ,,Chata Karczowiska”.
PROGRAM KONFERENCJI
Do udziału zapraszamy przedstawicieli samorządów lokalnych oraz liderów wiejskich z gmin byłego województwa legnickiego.


Osobą do kontaktów w tej sprawie jest Pani Anna Malinowska. Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc, o uczestnictwie w konferencji decyduje kolejność zgłoszeń, w związku z tym bardzo proszę o potwierdzenie przybycia na uroczystość w terminie do dnia 02.02.2009 na adres anna.malinowska@umwd.pl, ewentualnie telefonicznie pod numerem:
071 776 96 74.


KONFERENCJA INICJUJĄCA OŚ IV LEADER PROGRAMU ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2007-2013 NA DOLNYM ŚLĄSKU


10 wrzesień 2008 r.

Hotel Orbis Wrocław ul. Powstańców Śląskich 7
53-332 Wrocław
 

9.30-10.00
    

Rejestracja uczestników, poczęstunek


10.00-10.15
    

Otwarcie konferencji i powitanie uczestników - Tadeusz Drab, Wicemarszałek Województwa Dolnośląskiego


10.15-10.45
    

Ocena i wnioski z wdrażania Pilotażowego Programu Leader + w kontekście zadań w PROW 2007-2013 - przedstawiciel Fundacji Programów Pomocy Dla Rolnictwa


10.45 -11.15


Podejście Leader w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 - przedstawiciel Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
 

11.15-11.35
    

Przerwa kawowa


11.35-12.15
    

Legislacja osi 4 Leader oraz omówienie najważniejszych dokumentów – przedstawiciel Działu Wdrażania w Wydziale Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego


12.15-13.00
    

Doświadczenia saksońskich Lokalnych Grup Działania w obszarze Leader - przedstawiciel Saksońskiego Ministerstwa Środowiska i Rolnictwa

13.00-13.30


Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich jako instrument wsparcia dla Leadera – przedstawiciel Wydziału Rozwoju Obszarów Wiejskich 

13.30-14.00
    

Dyskusja i podsumowanie


Materiały do pobrania:


1. Karta Zgłoszeniowa na konferencję inicjującą Oś IV LEADER wdrażaną przez samorząd Województwa w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013.


2. Karta Zgłoszeniowa na konferencję inicjującą Oś IV LEADER wdrażaną przez samorząd Województwa w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013.


3. Program konferencji

Materiały z konferencji do pobrania: 

1. Ocena i wnioski z wdrażania Pilotażowego Programu Leader w kontekście zadań w PROW 2007-2013

2. Podejście Leader w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

3. Legislacja osi IV Leader oraz omówienie najważniejszych dokumentów

4. Doświadczenia saksońskich Lokalnych Grup Działania w obszarze Leader

5. Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich jako instrument wsparcia dla Leadera