rozmiar czcionki: A | A | A

Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej
z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa 
1.WNIOSKI-formularze:a) SCALANIE GRUNTÓW

Wniosek o przyznanie pomocy 4z (do edycji) ( pobierz plik) od 08.02.2012
Wniosek o przyznanie pomocy 4z (  pobierz plik) od 08.02.2012
Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy 4z ( pobierz plik) od 08.02.2012 (wersja popr. z dnia 27.02.2012)


b) MELIORACJE 

Wniosek o przyznanie pomocy 5z (do edycji) ( pobierz plik) od 08.02.2012
Wniosek o przyznanie pomocy 5z (  pobierz plik) od 08.02.2012
Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy 5z ( pobierz plik) od 08.02.2012


 • UWAGA 12.05.2009: doprecyzowane zostały zapisy w części A – Zalecenia ogólne - pkt 2 oraz w Części V – Informacja o załącznikach - pkt 10 i pkt 12 INSTRUKCJI WYPEŁNIANIA WNIOSKU O PRZYZNANIE POMOCY w ramach działania "Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa przez gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi"
 • UWAGA 13.07.2009: poprawiony został wniosek o przyznanie pomocy wraz z instrukcją wypełniania wniosku w ramach działania 125 „Poprawianie i rozwijanie infrastruktury (…) przez gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi,  oraz,  wniosek  o przyznanie pomocy dla schematu I- scalanie gruntów (dodano dwa miejsca po przecinku). Zmiana dotyczy kwoty wpisywanej w pkt 17 wniosku  – wszystkie wnioskowane kwoty pomocy należy wpisać w złotych z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.) • Archiwum wniosków SCALANIE:
 • Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy 4z ( pobierz plik) od 08.02.2012
 • Wniosek o przyznanie pomocy (do edycji) ( pobierz plik 162 kb)od 20.07.2010
  Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy ( pobierz plik 213 kb)od 20.07.2010
  Decyzja na realizację operacji ( pobierz plik 50 kb) - 02.10.2009
  Zestawienie rzeczowo-finansowe operacji ( pobierz plik 30 kb)-02.10.2009
 • Wniosek o przyznanie pomocy (do edycji) ( pobierz plik 162 kb)09.07.2009
  Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy (
  pobierz plik 213 kb)20.08.2009 ( UWAGA:W dniu 17.08.2009 zmienione zostały zapisy instrukcji w części "koszty ogólne". W dniu 20.08.2009 zmienił się zapis w instrukcji, który precyzuje co składa się na koszty całkowite i koszty kwalifikowalne operacji).

2.DECYZJE-wzory:

Decyzja dla działania Scalanie Gruntów ( pobierz plik) - 26.10.2010

Zestawienie rzeczowo finansowe do decyzji Scalanie Gruntów ( pobierz plik)  - 26.10.2010 

Decyzja dla działania Melioracje Wodne ( pobierz plik) - 19.03.2012

Zestawienie rzeczowo finansowe do decyzji Melioracje Wodne ( pobierz plik) - 26.10.2010


 • Archiwum Decyzji :

Decyzja dla działania Melioracje Wodne ( pobierz plik) - 26.10.2010

Decyzja na realizację operacji ( pobierz plik) - 02.10.2009
Zestawienie rzeczowo-finansowe operacji ( pobierz plik)-02.10.2009

Decyzja na realizację operacji ( pobierz plik 50 kb)- 02.10.2009
Zestawienie rzeczowo-finansowe operacji ( pobierz plik 160 kb) - 02.10.2009
3.ROZPORZĄDZENIA:


a) SCALANIE GRUNTÓW

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 24 kwietnia 2008 r.w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa przez scalanie gruntów” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007—2013 ( pobierz plik 215 kb)

 
ROZPORZĄDZENIE zmieniające (z dnia 16 września 2009r.)  ( pobierz plik 160 kb)
ROZPORZĄDZENIE  zmieniające (z dnia 18 marca 2009 r.)  ( pobierz plik 40 kb)
ROZPORZĄDZENIE  zmieniające (z dnia 12 sierpnia 2010 r.)  ( pobierz plik 40 kb)
ROZPORZĄDZENIE  zmieniające (z dnia 30 czerwca 2014 r.)  ( pobierz plik 80 kb)

ROZPORZĄDZENIE  zmieniające (z dnia 10 czerwca 2015 r.)  ( pobierz plik 702 kb)


b) MELIORACJE

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 25 czerwca 2008 r.w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa przez gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007—2013 ( pobierz plik 40 kb)

ROZPORZĄDZENIE zmieniające (z dnia 16 września 2009r.)  ( pobierz plik 40 kb)
ROZPORZĄDZENIE zmieniające (z dnia 22 lipca 2010r.)  ( pobierz plik 300 kb)
ROZPORZĄDZENIE zmieniające (z dnia 20 maja 2011r.)  ( pobierz plik 310 kb)
4.WYTYCZNE:

1.Informacja na temat kwalifikowalności VAT w PROW 2007-2013 ( pobierz plik 340 kb pdf)
2.Informacja na temat kwalifikowalności VAT w PROW 2007-2013 dotyczy SCALEŃ I MELIORACJI ( pobierz plik 340 kb pdf)
3.Informacja na temat kwalifikowalności VAT - scalanie i melioracje ( pobierz plik 524 kb) -25.09.2009
4. Screening środowiskowy - Wytyczna nr 64/14/2011