rozmiar czcionki: A | A | A

2014.12.12

Zbiór pytań i odpowiedzi w zakresie najczęściej pojawiających się błędów w procesie obsługi wniosków o przyznanie pomocy i wniosków o płatność w ramach PROW 2007 - 2013     /Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa- Warszawa, dnia  12 grudnia 2014 r./  (pobierz plik)

* * *


Interpretacje Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi dotyczące operacji realizowanych w ramach tzw. Małych Projektów oś 4 LEADER, dotyczą obowiązującego w danym czasie rozporządzenia / rozporządzenia zmieniającego

Za wdrożenie działania 413 w zakresie małych projektów, w tym przyznanie pomocy zgodnie z ustawą z dnia 7 marca 2007r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem Środków EFRROW (Dz.U.Nr 64, poz.427 z późn. zm.) odpowiedzialny jest Samorząd Województwa.


Interpretacja nr 1

Interpretacja nr 2

Interpretacja nr 3

Interpretacja nr 4

Interpretacja nr 5

Interpretacja nr 6

Interpretacja nr 7

Interpretacja nr 8

Interpretacja nr 9

Interpretacja nr 10

Interpretacja nr 11

Interpretacja nr 12

Interpretacja nr 13

Interpretacja nr 14

Interpretacja nr 15

Interpretacja nr 16

Interpretacja nr 17

Interpretacja nr 18

Interpretacja nr 19

Interpretacja nr 20