rozmiar czcionki: A | A | A

Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej

(Formularze wniosków działań osi 3 oraz osi 4 Leader PROW 2007-2013 dostępne są również na stronie ARiMR: http://www.arimr.gov.pl/dla-beneficjenta/wnioski.html )
1.WNIOSKI-formularze:


1. Wniosek w wersji 10z uwzględniający zakres mikroinstalacji prosumenckich wykorzystujących odnawialne źródła energii, służących do wytwarzania energii, w szczególności energii elektrycznej lub cieplnej. -  07.04.2015

Wniosek o przyznanie pomocy - do edycji v10z ( pobierz plik 350 kb) z dn.  07.04.2015

Wniosek o przyznanie pomocy - do edycji v.10z ( pobierz plik 190 kb) z dn.  07.04.2015

Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy v.10z ( pobierz plik 825 kb) z dn.  23.04.2015

Wykaz pytań i odpowiedzi OZE instalacje prosumenckie (pobierz plik)


2. Wniosek następcy v.2z o przyznanie pomocy + instrukcja ( do edycji) - 12.04.2012  • Archiwum wniosków

Wniosek w wersji 9z obowiązujący od naborów ogłoszonych nie wcześniej niż 19.08.2013r.-  23.08.2013

Wniosek o przyznanie pomocy - do edycji v.9z ( pobierz plik 350 kb) z dn.  23.08.2013

Wniosek o przyznanie pomocy - do edycji v.9z ( pobierz plik 190 kb) z dn.  23.08.2013

Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy v.9z ( pobierz plik 340 kb) z dn.  23.08.2013


Formularz wniosku uwzględniający 5 zakresów (w tym dofinansowanie SZEROKOPASMOWEGO INTERNETU):

Wniosek o przyznanie pomocy - do edycji v.8z ( pobierz plik 350 kb) z dn. 12.11.2013

Wniosek o przyznanie pomocy - do edycji v.8z ( pobierz plik 190 kb) z dn. 12.11.2013

Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy v.8z ( pobierz plik 340 kb) z dn. 26.02.2013


Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy v.8z ( pobierz plik 340 kb) z dn. 28.11.2012
Wniosek (4 zakresy) o przyznanie pomocy - do edycji v.7z ( pobierz plik 300 kb)
Instrukcja (4 zakres) wypełniania wniosku o przyznanie pomocy ( pobierz plik 80 kb) - po korekcie z dn. 30.04.2012

Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy ( pobierz plik 320 kb)

Wniosek o przyznanie pomocy - do edycji ( pobierz plik 441 kb) - od 01.09.2010
Wniosek o przyznanie pomocy ( pobierz plik 308 kb)- od 01.09.2010
Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy ( pobierz plik 240 kb) - od 01.09.2010

Wniosek o przyznanie pomocy - do edycji (
pobierz plik 360 kb) - 09.04.2009
Wniosek o przyznanie pomocy (
pobierz plik 400 kb)- 09.04.2009
Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy (
pobierz plik 400 kb) - 09.04.2009


Formularz wniosku następcy o przyznanie pomocy:

Wniosek o przyznanie pomocy - do edycji ( pobierz plik 240 kb)
Wniosek o przyznanie pomocy ( pobierz plik 200 kb)
Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy ( pobierz plik 190 kb)

 


2.UMOWY-wzory:


Umowa o przyznanie pomocy Podstawowe Usługi ( pobierz plik) v10 od 24.03.2015 (mikroinstalacje prosumenckie), dodano 28.04.2015 Umowa o przyznanie pomocy Podstawowe Usługi ( pobierz plik) v8 od 23.07.2012 (dla wniosków niezakończonych), dodano 06.09.2013
Zestawienie rzeczowo-finansowe do umowy ( pobierz plik) v8. od 23.07.2012 (dla wniosków niezakończonych), dodano 06.09.2013

Umowa następcy ( pobierz plik ) 06.09.2013
Zestawienie rzeczowo-finansowe ( pobierz plik) 06.09.2013


 

  • Archiwum umów

Umowa o przyznanie pomocy Podstawowe Usługi ( pobierz plik) v7. od 23.07.2012 (dla wniosków niezakończonych)
Zestawienie rzeczowo-finansowe do umowy ( pobierz plik) v7. odod 23.07.2012 (dla wniosków niezakończonych)

Umowa następcy ( pobierz plik ) 14.12.2011


Umowa o przyznanie pomocy Podstawowe Usługi ( pobierz plik 140kb) 19.10.2010
Zestawienie rzeczowo-finansowe do umowy ( pobierz plik 30kb) od 19.10.2010

Umowa o przyznanie pomocy Podstawowe Usługi ( pobierz plik 180kb) od 01.09.2010
Zestawienie rzeczowo-finansowe do umowy (
pobierz plik 20kb) od 01.09.2010
Umowa o przyznanie pomocy Podstawowe Usługi (
pobierz plik 163kb)18 stycznia 2010
Zestawienie rzeczowo-finansowe do umowy (
pobierz plik 23kb)18 stycznia 2010

 3.ROZPORZĄDZENIA:

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 1 kwietnia 2008 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 (Dz. U. Nr 60 poz. 373)
 ( pobierz plik)

Rozporządzenie zmieniające z dnia 24.11.2009 ( pobierz plik)

Rozporządzenie zmieniające z dnia 01.09.2010 ( pobierz plik)

Rozporządzenie zmieniające z dnia 01.07.2011 ( pobierz plik)

Rozporządzenie zmieniające z dnia 20.09.2012 ( pobierz plik)

Rozporządzenie zmieniające z dnia 24.03.2015 ( pobierz plik)


4.WYTYCZNE:


a) NABÓR 2009


1.Wskaźnik zwodociągowania gmin, określający procentowo udział ludności w gminie korzystającej z sieci wodociągowej w stosunku do średniej w województwie, opracowane na podstawie danych GUS.

2.Kryterium regionalne ( pobierz plik 60 kb pdf) 14.04.2009

3.Informacja na temat kwalifikowalności VAT w PROW 2007-2013 ( pobierz plik 340 kb pdf) 14.04.2009

4.Definicja przyłączy kanalizacyjnych i wodociągowych (przeczytaj - strona MOS)

5.Wskaźnik "G" dochodów podatkowych dla poszczególnych gmin, powiatów i województw na 2009 r.: zgodnie z wytycznymi MRiRW dla działania "Podstawowe usługi..." obowiązuje ten sam wskaźnik co dla działania Odnowa i rozwój wsi"
( pobierz plik)


b) NABÓR 2011

1.Wskaźnik zwodociągowania gmin, określający procentowo udział ludności w gminie korzystającej z sieci wodociągowej w stosunku do średniej w województwie, opracowane na podstawie danych GUS. Dane za rok 2009 dla naboru z 2011r.
( pobierz plik 795kb)

2.Kryterium regionalne ( pobierz plik 37 kb pdf) 30.06.2011

3.Wskaźnik "G" dochodów podatkowych dla poszczególnych gmin, powiatów i województw przyjęty do obliczeń na 2011 r.
( pobierz plik)

4. Obliczanie punktacji dla wniosku, podstawowe informacje o działaniu (pobierz prezentację pdf)

5. Sprostowanie informacji - Zmiana podejścia na temat gminy (w związku międzygminnym) wobec której ustala się wartość podstawowego dochodu podatkowego (CZYTAJ)


c) NABÓR 2013 szerokopasmowy internet

1. Baza miejscowości dotknięta wykluczeniem cyfrowym (pobierz plik xlsx) uwaga do pobrania wymagana przeglądarka Mozilla Firefox

2. Katalog kosztów - Internet Szerokopasmowy (pobierz plik)

3. Interpretacja 1 MRiRW ws realizacji operacji - internet szerokopasmowy

4. Interpretacja 2 MRiRW ws realizacji operacji - internet szerokopasmowy


Prezentacje do pobrania:

Prezentacja 1 (infrastruktura internetu szerokopasmowego)

Prezentacja 2 (dofinansowanie projektów w ramach Podstawowych usług - internet szerokopasmowy)

Prezentacja 3 (dobre praktyki PROW)d) NABÓR 2015 mikroinstalacje prosumenckie


Wykaz pytań i odpowiedzi OZE instalacje prosumenckie (pobierz plik)