rozmiar czcionki: A | A | A

Legislacja krajowa PROW 2007-2013:1.Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

( pobierz plik 2,6mb) - 27.07.2007r.

( pobierz plik 4,6mb) + (załączniki)-  lipiec 2011r.
2.Ustawy:

Ustawa z dnia 7 marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich
( pobierz plik  TEKST JEDNOLITY Dz. U. z 2013 r., poz. 173)
3.Rozporządzenia:

Uwaga: Rozporządzenia szczegółowe dla danego działania znajdują się we właściwym menu działania (Dokumenty i wytyczne->Leader, Odnowa i rozwój wsi, Podstawowe usługi, Scalanie i melioracje)


ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 12 sierpnia 2008 r. w sprawie pożyczek z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie w ramach programu rozwoju obszarów wiejskich
( pobierz plik 28 kb)


Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 marca 2009r. w sprawie podziału środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013
( pobierz plik 171 kb)


Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 27 lutego 2008 r. w sprawie podziału środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 (Dz. U. Nr 34 poz. 199)
( pobierz plik 300 kb)

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi) z dnia 28 lipca 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podziału środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
(Dz. U. z dnia 19 sierpnia 2008 r. Nr 149, poz. 943)
( pobierz plik 28 kb)

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 31 sierpnia 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przeprowadzania kontroli na miejscu i wizytacji w miejscu w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
( pobierz plik 180 kb)

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 6 sierpnia 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu zadań instytucji zarządzającej wykonywanych przez niektóre podmioty jako zadania delegowane oraz sposobu ich wykonywania w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
( pobierz plik 30 kb)


Rozporządzenie Ministra Rolnictwa I Rozwoju Wsi z dnia 5 czerwca 2007 r. w sprawie zakresu sprawozdań z wykonywania zadań instytucji zarządzającej, dotyczących realizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013, oraz trybu i terminów przekazywania tych sprawozdań
( pobierz plik 100 kb)

 
4.Regulaminy:

Regulamin PROGRAMU MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO "PROMESA"
( pobierz plik)5.Komunikaty:


13.01.2012 

Komunikat - zasady przeliczania całkowitego kosztu realizacji operacji ...