rozmiar czcionki: A | A | A

Dział Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi
Wydział Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego
Departament Spraw Społecznych i Rynku Pracy
Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

Adres:
ul. Walońska 3-5
50-413 Wrocław


Agnieszka Kowol
Z-ca Dyrektora Wydziału

pok. 702 A
tel. 71/770 40 66
e-mail: agnieszka.kowol@dolnyslask.pl


Pracownicy:

Marek Kolbek
tel. 71/770 41 87
pok. 701 A
e-mail: marek.kolbek@dolnyslask.pl

Iwona Łyp
tel. 71/770 41 62
pok. 703
e-mail: iwona.lyp@dolnyslask.pl

Mateusz Makarewicz
tel. 71/770 40 84
pok. 701
e-mail: mateusz.makarewicz@dolnyslask.pl

Renata Pędziwiater
tel. 71/770 40 78
pok. 703
e-mail: renata.pedziwiater@dolnyslask.pl

Kamila Wojsa
tel. 71/770 40 77
pok. 701
e-mail: kamila.wojsa@dolnyslask.pl 

Sławomir Wójcik
tel. 71/770 40 76
pok. 702 B
e-mail: slawomir.wojcik@dolnyslask.pl


Szczegółowy zakres zadań Działu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi reguluje Zarządzenie Nr 64/2022 Marszałka Województwa Dolnośląskiego z dnia 25 października 2022 r. w sprawie w sprawie zmiany zarządzenia nr 18/2022 Marszałka Województwa Dolnośląskiego z dnia 25 marca 2022 r. w sprawie szczegółowego zakresu zadań Departamentu Spraw Społecznych i Rynku Pracy.