rozmiar czcionki: A | A | A
Pozarządowy Dolny Śląsk

Dolnośląski Kongres Dostępności

Dodano: 21-10-2022

Marcin Krzyżanowski – Wicemarszałek Województwa Dolnośląskiego serdecznie zaprasza na Dolnośląski Kongres Dostępności, który będzie poświęcony tematyce sukcesów, wyzwań, potrzeb i problemów w zakresie nowych form wsparcia osób ze szczególnymi potrzebami.

[więcej]

Ogłoszenie o konsultacjach społecznych projektu „Regionalnego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej...

Dodano: 15-09-2022

Zarząd Województwa Dolnośląskiego ogłasza konsultacje z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektu „Regionalnego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej w województwie dolnośląskim na lata 2021-27(30)”.

[więcej]

Konkurs „Cyfrowe Kluby Seniora”!

Dodano: 01-09-2022

We wtorek 30 sierpnia odbyła się konferencja prasowa z udziałem Janusza Cieszyńskiego Sekretarza Stanu ds. Cyfryzacji w KPRM oraz Marleny Maląg Minister Rodziny, i Polityki Społecznej, na której ogłoszono otwarty konkurs „Cyfrowe Kluby Seniora”.

[więcej]

Wnioski, problemy i uwagi zebrane od uczestników Forów Rad Senioralnych

Dodano: 28-07-2022

Samorząd Województwa Dolnośląskiego we współpracy z Dolnośląską Społeczną Radą Senioralną zorganizował we wszystkich subregionach naszego województwa cykl spotkań z Radami Senioralnymi. Zebraliśmy uwagi środowiska senioralnego, które przydadzą się przy realizacji działań skierowanych do tej grupy społecznej. WNIOSKI

[więcej]

Udział Prezydium Dolnośląskiej Społecznej Rady Senioralnej w posiedzeniu Komisji Polityki...

Dodano: 21-07-2022

W dniu 13.07. 2022 r. na zaproszenie Przewodniczącego Komisji Polityki Społecznej, Zdrowia i Rodziny Mirosława Lubińskiego Bogna Bartosz Przewodnicząca Dolnośląskiej Społecznej Rady Senioralnej, Małgorzata Calińska-Mayer Wiceprzewodnicząca Komisji Polityki Społecznej, Zdrowia i Rodziny, Wiceprzewodnicząca DSRS oraz Agnieszka Kowol Z-ca Dyrektora Wydziału Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego, Sekretarz DSRS przedstawiły działania realizowane przez DSRS podczas posiedzenia Komisji Polityki...

[więcej]

Raport "Ocena potrzeb w zakresie wsparcia dla seniorów w Polsce" 2022

Dodano: 07-07-2022

Druga edycja raportu "Ocena potrzeb w zakresie wsparcia dla Seniorów w Polsce".

[więcej]

Forum Rad Senioralnych w Subregionie Wałbrzyskim – 09.06.2022 Nowa Ruda

Dodano: 20-06-2022

Forum Rad Senioralnych w Subregionie Wałbrzyskim w Nowej Rudzie zamknęło cykl spotkań organizowanych przez Marcina Krzyżanowskiego Wicemarszałka Województwa Dolnośląskiego oraz Dolnośląską Społeczną Radą Senioralną.

[więcej]