rozmiar czcionki: A | A | A
Pozarządowy Dolny Śląsk

Nowa edycja programu Senior+

Dodano: 02-12-2021

W środę minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg ogłosiła otwarcie konkursu ofert w wieloletnim programie Senior+ w edycji na rok 2022. Konkurs adresowany jest do jednostek samorządu terytorialnego szczebla gminnego, powiatowego oraz wojewódzkiego, których strategie rozwoju pomocy społecznej uwzględniają rozwój infrastruktury dla osób starszych lub w których brak jest innej infrastruktury pomocy społecznej tego typu.

[więcej]

Nabór ofert w konkursie w ramach Funduszu Wspierania Organizacji Pożytku Publicznego – edycja...

Dodano: 30-11-2021

Dyrektor Narodowego Instytutu Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację w 2022 roku ze środków Funduszu Wspierania Organizacji Pożytku Publicznego zadania publicznego dotyczącego wzrostu kompetencji lub wzmocnienia infrastruktury organizacji pożytku publicznego.

[więcej]

27 listopada - Dzień Rad Działalności Pożytku Publicznego

Dodano: 26-11-2021

Z okazji Święta Rad Działalności Pożytku Publicznego, wszystkim Członkiniom i Członkom Rad z Dolnego Śląska - Gminnym, Powiatowym a szczególnie naszej Dolnośląskiej Radzie Działalności Pożytku Publicznego życzymy satysfakcji z pracy społecznej i udanych inicjatyw na rzecz społeczności lokalnych! Pracownicy Działu Współpracy z Organizacjami PozarządowymiUrzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego

[więcej]

Informacja o sytuacji osób starszych w Polsce za rok 2020

Dodano: 26-11-2021

Informacja o sytuacji osób starszych w Polsce za rok 2020 prezentuje aktualną sytuację społeczno-ekonomiczną osób starszych w Polsce, to jest obywateli, którzy ukończyli 60. rok życia, bo taki wiek wynika z art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o osobach starszych.

[więcej]

Uniwersytety trzeciego wieku liderem działań na rzecz dolnośląskich seniorów

Dodano: 26-11-2021

W dniu 24 listopada br. odbyła się debata pn.: Uniwersytety trzeciego wieku liderem działań na rzecz dolnośląskich seniorów, która została zorganizowana przez Federację Uniwersytetów Trzeciego Wieku.

[więcej]

25-26 listopada 2021 r. - Konferencja pn. „Wyzwania sektora pozarządowego w zmieniającej się...

Dodano: 25-11-2021

Wydarzenie jest czwartą edycją konferencji organizowanej corocznie przez NIW-CRSO. Dla wszystkich zainteresowanych polskim sektorem pozarządowym jest to wyjątkowa okazja do dyskusji na temat perspektyw rozwoju oraz bieżących wyzwań, które stoją przed organizacjami działającymi w tym obszarze.

[więcej]

14 listopada – Ogólnopolski Dzień Seniora

Dodano: 12-11-2021

Życzenia od Marcina Krzyżanowskiego - Wicemarszałka Województwa Dolnośląskiego z okazji zbliżającego się Ogólnopolskiego Dnia Seniora.

[więcej]