rozmiar czcionki: A | A | A
Pozarządowy Dolny Śląsk

Zaproszenie na Regionalne Forum Praktyków Partycypacji.

Dodano: 23-05-2022

Fundacja STOCZNIA zaprasza na Regionalne Forum Praktyków Partycypacji.

[więcej]

VIII Dolnośląski Przegląd Seniorów Artystycznie Uzdolnionych o Krzywą Wieżę Ząbkowic...

Dodano: 09-05-2022

5 maja 2022 w Ząbkowickim Centrum Kultury i Turystyki odbył się VIII Dolnośląski Przegląd Seniorów Artystycznie Uzdolnionych o Krzywą Wieżę Ząbkowic Śląskich.

[więcej]

Sprawdź gdzie i jaka pomoc uchodźcom z Ukrainy jest potrzebna!

Dodano: 10-03-2022

Komitet ds. Pożytku Publicznego – w celu zapewnienia właściwego przepływu informacji pomiędzy organizacjami pozarządowymi, a instytucjami koordynującymi w poszczególnych częściach Polski wsparcie dla uchodźców z Ukrainy – będzie do Państwa regularnie wysyłał newsletter z bieżącą listą najpilniejszych potrzeb w każdym z województw.

[więcej]

40 mln zł na aktywizację cudzoziemców. Minister Rodziny ogłosiła konkurs

Dodano: 01-03-2022

Samorządy, organizacje pozarządowe i instytucję rynku pracy mogą ubiegać się o środki z Funduszu Pracy na aktywizację zawodową i integrację cudzoziemców legalnie przebywających w Polsce. Minister Rodziny i Polityki Społecznej Marlena Maląg ogłosiła konkurs w ramach Resortowego Programu Aktywizacyjnego dla Cudzoziemców.

[więcej]

Podejmij działanie! Zgłoś swoją organizację do pomocy Ukrainie

Dodano: 28-02-2022

Zastanawiasz się co możesz zrobić dla dziesiątek tysięcy uchodźców z Ukrainy? Narodowy Instytut Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego informuje jak można pomóc.

[więcej]

28 lutego start naboru PROO 5 edycja 2022!

Dodano: 28-02-2022

Uwzględniając obecną sytuację międzynarodową, a także oddolne zaangażowanie organizacji pozarządowych, gotowych nieść pomoc Ukrainie oraz obywatelom tego państwa przybywającym do Polski, Przewodniczący Komitetu ds. Pożytku Publicznego Piotr Gliński zdecydował o uruchomieniu konkursu w Rządowym Programie Rozwoju Organizacji Obywatelskich Priorytet 5. Mogą wziąć w nim udział organizacje poszukujące środków m.in. na pokrycie wydatków związanych z koordynacją wolontariuszy pomagających uchodźcom...

[więcej]

Ocena potrzeb w zakresie wsparcia dla seniorów w Polsce – wyniki raportu SeniorApp

Dodano: 18-02-2022

Raport z badania opinii społecznej Ocena potrzeb w zakresie wsparcia dla seniorów w Polsce – wyniki raportu SeniorApp. Celem głównym raportu jest ocena potrzeb w zakresie wsparcia dla Seniorów na terenie Polski.

[więcej]