rozmiar czcionki: A | A | A
Pozarządowy Dolny Śląsk

Rozstrzygnięcie wyborów do składu Komitetu Monitorującego program Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027 (dalej: KM FEDŚ)

23.12.2022 13:04

Uchwała nr 18/12/22 Komisji Wyborczej z dnia 23.12.2022 r. w sprawie rozstrzygnięcia wyborów do składu Komitetu Monitorującego program Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027 (dalej: KM FEDŚ).

Działając na podstawie § 11 pkt 2, 5 w związku z § 16 pkt 1 i 2 oraz  § 18 pkt 1 Ordynacji wyborczej Komisja Wyborcza stanowi co następuje:

§ 1
Komisja wyborcza ogłasza rozstrzygnięcie wyborów, przedstawicieli zorganizowanego społeczeństwa obywatelskiego do składu Komitetu Monitorującego program Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027:


Nazwa organizacji

Siedziba organizacji

Nr KRS

Liczba otrzymanych głosów

Obszar, do którego organizacja jest rekomendowana

Dolnośląska Federacja Organizacji Pozarządowych

50-004 Wrocław, ul. Hugona Kołłątaja 31/1-2

0000215287

67

Organizacja pozarządowa

w obszarze federacji

Stowarzyszenie Różnorodności Społecznej UP-DATE

Wrocław,
ul. Gliniana 40/4

0000651586

58

Organizacja pozarządowa

w obszarze praw podstawowych

Fundacja Rozwoju Ekonomii Społecznej

58-306 Wałbrzych, ul. Wrocławska 102

0000303440

30

Organizacja pozarządowa działająca na rzecz promowania włączenia społecznego

 

Forum Aktywności Lokalnej

58-304 Wałbrzych, ul. Ludowa 1C

0000212459

29

Organizacja pozarządowa działająca w zakresie
lub na rzecz rozwoju podmiotów ekonomii społecznej

Milickie Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci i Osób Niepełnosprawnych

56-300 Milicz,
ul. Kopernika 20

0000028932

37

Organizacja pozarządowa działająca na rzecz osób z niepełnosprawnościami

Regionalne Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych

53-503 Wrocław, ul. Grabiszyńska 89

0000064614

40

Organizacja pozarządowa działająca na rzecz promowania równości szans
i niedyskryminacji (zajmująca się obszarami dyskryminacji, takimi jak płeć, rasa, pochodzenie etniczne, niepełnosprawność, religia, światopogląd, orientacja seksualna, tożsamość płciowa
i wiek)

Fundacja „Merkury”

58-300 Wałbrzych, ul. Beethovena 10

0000191584

40

Organizacja pozarządowa działająca na rzecz kształcenia osób dorosłych

 

 

 

 

Fundacja „Jagniątków”

58-500 Jelenia Góra,
ul. 1 Maja 27,
lok. 304

0000217559

29

Organizacja pozarządowa działająca na rzecz równości kobiet
i mężczyzn

Wałbrzyskie Towarzystwo Oświatowe

58-309 Wałbrzych, ul. Malczewskiego 22

0000131549

15

Organizacja pozarządowa działająca na rzecz seniorów

Związek Harcerstwa Polskiego  Chorągiew Dolnośląska

50-082 Wrocław, ul. Nowa 6

0000264246

17

Organizacja pozarządowa działająca na rzecz młodzieży

Fundacja EkoRozwoju

50-252 Wrocław, ul. Św. Wincentego 25 a,c

0000178876

30

Organizacja pozarządowa działająca na rzecz ochrony środowiska

Stowarzyszenie Ekologiczne EKO-UNIA z siedzibą
we Wrocław

50-134 Wrocław, ul. Białoskórnicza 26

0000003647

18

Organizacja pozarządowa działająca na rzecz niskoemisyjności

Fundacja Dobrych Działań

57-200 Ząbkowice Śląskie,
ul. Kłodzka 13a

0000353742

23

Organizacja pozarządowa działająca na rzecz migrantów

Stowarzyszenie Kłodzka Wstęga Sudetów - Lokalna Grupa Działania

57-540 Lądek Zdrój,
Lutynia 24

0000003647

6

Organizacja pozarządowa spośród wchodzących w skład grupy roboczej
ds. Funduszu sprawiedliwej transformacji (FST)

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Kraina Łęgów Odrzańskich

59-330 Ścinawa, Rynek 5b

0000315236

5

Organizacja pozarządowa LGD
§ 2
Komisja Wyborcza wnosi o przekazanie niniejszej uchwały:
1. Dolnośląskiej Radzie Działalności Pożytku Publicznego;
2. Zarządowi Województwa Dolnośląskiego;
3. Radzie Działalności Pożytku Publicznego;
4. Ministrowi Funduszy i Polityki Regionalnej;
5. Komisji Europejskiej.

§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Waldemar Weihs
Przewodniczący Komisji Wyborczej

Uchwała nr 18/12/22 Komisji Wyborczej z dnia 23.12.2022 r. w sprawie rozstrzygnięcia wyborów do składu Komitetu Monitorującego program Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027 (dalej: KM FEDŚ).