rozmiar czcionki: A | A | A
Pozarządowy Dolny Śląsk

Przypominamy! Do 13 września br. trwa nabór do VIII Edycji Konkursu „zDolne NGO”

29.08.2019 08:07

Wicemarszałek Województwa Dolnośląskiego pan Marcin Krzyżanowski w dniu 12 sierpnia br. ogłosił VIII Edycję Konkursu „zDolne NGO” dla najlepszej dolnośląskiej organizacji pozarządowej prowadzącej działania na rzecz aktywizacji zawodowej i aktywizacji społecznej osób z niepełnosprawnościami.

Jak co roku, celem konkursu jest wyróżnienie i nagrodzenie najlepszych organizacji pozarządowych z terenu Dolnego Śląska, działających w różnych obszarach. W tym roku będą to dwa obszary – (nagrody będą przyznawane w dwóch kategoriach).
Pierwsza kategoria: organizacje pozarządowe działające na rzecz aktywizacji zawodowej osób z niepełnosprawnościami oraz druga kategoria: organizacje pozarządowe działające na rzecz aktywizacji społecznej osób z niepełnosprawnościami.      
1. Celami szczegółowymi Konkursu są:
• promocja działań na rzecz aktywizacji społecznej oraz aktywizacji zawodowej osób
z niepełnosprawnościami prowadzonych przez dolnośląskie organizacje pozarządowe,
• zwiększenie prestiżu nagrodzonych organizacji pozarządowych,
• promocja dobrych praktyk wypracowanych przez nagrodzone organizacje pozarządowe,
• wzrost aktywności organizacji pozarządowych działających na rzecz aktywizacji zawodowej osób z niepełnosprawnościami i działających na rzecz aktywizacji społecznej osób z niepełnosprawnościami.

2. Przebieg Konkursu.
Konkurs zorganizowany jest zgodnie z Regulaminem Konkursu „zDolne NGO”,  zgłoszenia kandydatów do Tytułu "zDolne NGO" należy przesyłać na zamieszczonym poniżej formularzu zgłoszeniowym.

Dokumenty do pobrania:
Regulamin Konkursu "zDolne NGO"
Formularz zgłoszeniowy – aktywizacja zawodowa osób z niepełnosprawnościami
Formularz zgłoszeniowy – aktywizacja społeczna osób z niepełnosprawnościami.


3. Organizatorem Konkursu jest Wydział Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego, Dział Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego.

4. Szczegółowe kryteria oceny i system punktacji.
W VIII Edycji Konkursu „zDolne NGO” stosowane będą następujące kryteria oceny zgłoszeń i system punktacji - [plik do pobrania].

5. Harmonogram.
VIII Edycja Konkursu „zDolne NGO” przebiegać będzie zgodnie z następującym harmonogramem:
• 12.08.2019 r. – ogłoszenie VIII Edycji Konkursu „zDolne NGO”
• 12.08–13.09.2019 r. – termin przyjmowania zgłoszeń (decyduje data wpływu do UMWD)
• II połowa września 2019 r. – obrady Kapituły Konkursowej
• październik-I połowa grudnia 2019 r. – uroczysta Gala z ogłoszeniem wyników i przyznaniem tytułu „zDolne NGO”

6. Kontakt.
Osobą wskazaną do kontaktu w sprawach związanych z VIII Edycją Konkursu „zDolne NGO” jest:
Sławomir Wójcik
tel. nr  71/ 770 40 76
mail: slawomir.wojcik@dolnyslask.pl
 
7. Wypełniony formularz należy składać w siedzibie Organizatora osobiście lub listownie na adres:
Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego
Wydział Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego
Dział Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi
ul. Walońska 3-5, 50-413 Wrocław
z dopiskiem na kopercie: Konkurs „zDolne NGO”