rozmiar czcionki: A | A | A
Pozarządowy Dolny Śląsk

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu wsparcia wkładów własnych organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2014 r.

23.12.2013 13:51

Zarząd Województwa Dolnośląskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu wsparcia wkładów własnych organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2014 r. oraz powołania Komisji Konkursowej do oceny merytorycznej ofert.

Uchwała nr 5141/IV/13 zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 23.XII.2013 r.

Załącznik nr 1 do uchwały nr 5141/IV/13 - treść ogłoszenia konkursowego

Załącznik nr 2 do uchwały nr 5141/IV/13 - oświadczenie o środkach finansowych przeznaczonych na realizację zadań publicznych w ostatnich 2 latach