rozmiar czcionki: A | A | A
Pozarządowy Dolny Śląsk

Ogłoszenie o konsultacjach społecznych projektu „Regionalnego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej w województwie dolnośląskim na lata 2021-27(30)”

15.09.2022 11:44

Zarząd Województwa Dolnośląskiego ogłasza konsultacje z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektu „Regionalnego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej w województwie dolnośląskim na lata 2021-27(30)”.

Konsultacje prowadzone są w okresie od 15 września do 20 października 2022 r. Opinie i uwagi można zgłaszać drogą mailową na adres dops@dops.wroc.pl na formularzu zgłaszania uwag.
 
Zarząd Województwa Dolnośląskiego zaprasza do aktywnego udziału w konsultacjach.

Projekt "Regionalnego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej w województwie dolnośląskim na lata 2021-27(30)"

Formularz zgłaszania uwag