rozmiar czcionki: A | A | A
Pozarządowy Dolny Śląsk

Konsultacje społeczne projektu Dolnośląskiej Strategii Integracji Społecznej na lata 2014–2020

23.10.2013 09:52

Zarząd Województwa Dolnośląskiego, zgodnie z art. 6 ust.1 i 2a oraz art. 14 ust.1 z dnia 6 grudnia 2006 r. ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2009, Nr 84, poz. 712 z późn. zm.), ogłasza rozpoczęcie w dniu 23 października 2013 r. konsultacji społecznych projektu Dolnośląskiej Strategii Integracji Społecznej na lata 2014 – 2020. W ramach konsultacji społecznych istnieje możliwość zapoznania się oraz wyrażenia opinii i uwag do projektu Dolnośląskiej Strategii Integracji Społecznej na lata 2014 - 2020.

Projekt Strategii wraz z formularzem zgłaszania uwag, zamieszczony został na stronie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego – www.umwd.dolnyslask.pl i Dolnośląskiego Ośrodka Polityki Społecznej – www.dops.wroc.pl. Wypełnione i podpisane formularze prosimy przesyłać pocztą na adres: Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej,  ul. Ostrowskiego 7, 53–238 Wrocław, faxem na nr 71 770 42 20, zeskanowane na adres poczty elektronicznej dsis2020@dops.wroc.pl lub składać osobiście w godzinach 8-16 w sekretariacie Dolnośląskiego Ośrodka Polityki Społecznej we Wrocławiu, ul. Ostrowskiego 7, pok. 105 do dnia 26 listopada 2013 r.

Zarząd Województwa Dolnośląskiego zaprasza do aktywnego udziału w konsultacjach społecznych mieszkańców województwa oraz instytucje i podmioty zainteresowane aktualizacją Dolnośląskiej Strategii Integracji Społecznej na lata 2014 – 2020.Załączniki:
Projekt Dolnośląskiej Strategii Integracji Społecznej na lata 2014 – 2020
Formularz zgłaszania opinii
Program konsultacji społecznych projektu Dolnośląskiej Strategii Integracji Społecznej na lata 2014 – 2020