rozmiar czcionki: A | A | A
Pozarządowy Dolny Śląsk

II DOLNOŚLĄSKIE FORUM RAD SENIORALNYCH JUŻ ZA NAMI…

21.10.2022 13:09

20 października br. w Europejski Dzień Seniora odbyło się II Dolnośląskie Forum Rad Senioralnych, tym razem w Wałbrzychu.

Źródło: Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

Celem Forum była wymiana wiedzy i doświadczeń Rad Seniorów z Dolnego Śląska w zakresie prowadzonych działań na rzecz osób starszych, wymiana dobrych praktyk, integracja dolnośląskich Rad Seniorów, czy szeroko rozumiane uświadamianie potrzeb partycypacji osób starszych w życiu obywatelskim, określenie potrzeb rad seniorów w zakresie wsparcia działalności w środowisku lokalnym, a także podsumowanie realizowanych przez Samorząd Województwa Dolnośląskiego we współpracy z Dolnośląską Społeczną Radą Senioralną IV subregionalnych Forów Rad Senioralnych.Dolnośląskie Forum Rad Senioralnych jest realizowane na wniosek środowiska senioralnego na Dolnym Śląsku. Jako Samorząd Województwa Dolnośląskiego realizujemy liczne projekty, które są skierowane do tej grupy społecznej, takie jak: usługi asystenta, Dzienne Domy Opieki Medycznej czy działania integrujące, jak na przykład warsztaty muzyczne Międzypokoleniowej Orkiestry Jazzowej. – Marcin Krzyżanowski Wicemarszałek Województwa Dolnośląskiego.Marcin Krzyżanowski Wicemarszałek Województwa Dolnośląskiego w swoim wystąpieniu zadeklarował upamiętnienie Krystyny Lasek, poprzez przyznawania nagrody Jej imieniem. Koncepcja sfinalizowana zostanie z Dolnośląską Społeczną Radą Senioralną.  Podczas wystąpień merytorycznych został poruszony aspekt innowacji w zarządzaniu politykami społecznymi oraz przedsiębiorczości seniorów, a także przytoczono dobre praktyki współpracy samorządów z innych państw Unii Europejskiej.

W drugiej sesji Forum odbył się panel dyskusyjny nt. „Innowacje społeczne i przedsiębiorczość 60+ jako kluczowe czynniki rozwoju Dolnego Śląska”, w którym wzięli udział:
•Małgorzata Calińska-Mayer – Wiceprzewodnicząca Dolnośląskiej Społecznej Rady Senioralnej, Radna Sejmiku Województwa Dolnośląskiego – moderator panelu,
•Mirosław Lubiński Przewodniczący Komisji Polityki Społecznej Zdrowia i Rodziny Sejmiku Województwa Dolnośląskiego,
•dr Jerzy Komorowski Dyrektor Departamentu Spraw Społecznych i Rynku Pracy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego,
•Lidia Ułanowska Dyrektor Departamentu Polityki Senioralnej Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej,
•dr Bogna Bartosz Przewodnicząca Dolnośląskiej Społecznej Rady Senioralnej, •Marian Ferenc Prezes Zarządu Fundacji Aktywny Senior.Podczas II Dolnośląskiego Forum Rad Senioralnych uczestnicy Forum dzięki zaangażowaniu Akademii Nauk Stosowanych Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu mieli możliwość zrobienia EKG serca, a także ciśnienia, zmierzenia poziomu cukru we krwi, zmierzenia wskaźnika BMI.