rozmiar czcionki: A | A | A
Pozarządowy Dolny Śląsk

Forum Rad Senioralnych w Subregionie Wałbrzyskim

28.04.2023 10:47

Forum Rad Senioralnych w Subregionie Wałbrzyskim było trzecim z czterech spotkań z przedstawicielami gminnych i powiatowych Rad Seniorów, uniwersytetami trzeciego wieku, organizacjami pozarządowymi działającymi na rzecz osób starszych, a także z lokalnymi samorządowcami.

Podczas Forum mówiliśmy i dyskutowaliśmy o:
• pozytywnym starzeniu się - Centrum Edukacji Gerontologicznej;
• Seniorzy na drabinie zaangażowania społecznego - Fundacja Via Salutis;
• dobrych praktykach współpracy z lokalnymi samorządami oraz partnerami społecznymi, które przedstawił Pan Zdzisław Ratajski - Przewodniczący Powiatowej Rady Seniorów w Powiecie Karkonoskim;
• dobrych praktykach współpracy międzypokoleniowej, przedstawione przez Pana Andrzeja Rajzera - Przewodniczącego Powiatowej Rady Seniorów w Wołowie.