rozmiar czcionki: A | A | A

Konkurs na wybór realizatorów zwycięskich projektów w ramach Dolnośląskiego Budżetu Obywatelskiego – ADŚ

12.06.2019 11:21

Zarząd Województwa Dolnośląskiego w dniu 11 czerwca 2019 r. podjął uchwałę nr 817/VI/2019 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w ramach Dolnośląskiego Budżetu Obywatelskiego – Aktywny Dolny Śląsk w 2019 r. oraz powołania Komisji Konkursowej do oceny merytorycznej ofert.

Termin i miejsce składania ofert:

Oferty należy składać w terminie do 3.07.2019 r. osobiście lub za pośrednictwem poczty na adres:
Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego
Wydział Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego
Dział Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi
Kancelaria Ogólna
ul. Walońska 3-5
50–413 Wrocław
od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 – 15.30
z dopiskiem: „Dolnośląski Budżet Obywatelski – Aktywny Dolny Śląsk”


Załączniki:

Wzór oferty

Uchwała ogłoszenie

Obowiązek informacyjny

Załącznik 1 - ogłoszenie konkursowe

Załącznik 2 - oświadczenie

Załącznik 4 - karta oceny formalnej

Załącznik 5 - karta oceny merytorycznej

Załącznik 6 - konto bankowe

Załącznik 7 - źródła finansowania