rozmiar czcionki: A | A | A

Konkurs „zDolne NGO” dla najlepszej organizacji pozarządowej z Dolnego Śląska

Szanowni Państwo,

serdecznie zapraszam do wzięcia udziału w Konkursie „zDolne NGO” realizowanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego.

Oddolna aktywność społeczna przejawiająca się w działaniach  organizacji pozarządowych tworzy przestrzeń, w której  może rozwijać się społeczeństwo obywatelskie i więzi międzyludzkie, stanowiąc jednocześnie  płaszczyznę dla  nowo powstałych  idei  oraz wzorców społecznych.

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego dostrzegając potencjał III sektora oraz jego zaangażowanie w rozwiązywanie problemów społecznych, a także udział w  budowaniu świadomości obywatelskiej pragnie wyróżnić  organizacje pozarządowe nadając laureatowi  Konkursu tytuł  „zDolne NGO”.

Głównymi celami Konkursu „zDolne NGO” jest uhonorowanie najbardziej profesjonalnych dolnośląskich ngo, wzmacnianie wizerunku regionalnych organizacji pozarządowych oraz promowanie dobrych praktyk.

W ramach Konkursu „zDolne NGO” wyłaniana jest dolnośląska organizacja pozarządowa najlepiej działająca w wyznaczonym w każdym roku obszarze, której przyznawany jest tytuł „zDolne NGO”.

Zachęcam do udziału w Konkursie,

Radosław Mołoń
Wicemarszałek Województwa Dolnośląskiego
 

Wrocław, 27.03.2014 r.