rozmiar czcionki: A | A | A

Trwa VI edycja Dolnośląskiego Budżetu Obywatelskiego – Aktywny Dolny Śląsk 2024. W tym roku w ramach programu można było zgłaszać projekty z pięciu obszarów tematycznych: sport, turystyka, kultura, działania na rzecz osób z niepełnosprawnościami, rozwój społeczeństwa obywatelskiego. Dolnoślązacy mogli współuczestniczyć w podejmowaniu decyzji o finansowaniu wybranych projektów. Po raz szósty była możliwość zgłaszania swoich pomysłów, dyskusji o nich, a następnie wyboru najlepszych rozwiązań w głosowaniu.
8 lipca Zarząd Województwa Dolnośląskiego ogłosił wyniki głosowania. Do realizacji przeszły 33 projekty, które stały się zadaniami publicznymi i na które w tym samym dniu ogłoszony został otwarty konkurs ofert. Potrwa on do 1 sierpnia do godziny 12.00. Do tego czasu organizacje pozarządowe, zainteresowane realizacją projektów, będą mogły składać swoje oferty. W celu usprawnienia procesu, nabór ofert odbywa się elektronicznie w Generatorze eNGO. Poniżej znajduje się link do wyników głosowania wraz ze wskazaniem zwycięskich projektów oraz link do otwartego konkursu ofert w Generatorze eNGO.


WYNIKI GŁOSOWANIA W DONOŚLĄSKIM BUDŻECIE OBYWATELSKIM


Otwarty konkurs ofert - GENERATOR


Ogłoszenie konkursowe