rozmiar czcionki: A | A | A

Harmonogram Dolnośląskiego Budżetu Obywatelskiego Aktywny Dolny Śląsk 2024


ETAP I

25.03.–15.04. do godz. 12.00 – składanie wniosków

16.04.–13.06. – weryfikacja zgłoszonych projektów oraz rozpatrywanie odwołań

14.06.–28.06. do godz. 12.00 – głosowanie nad projektami

1.07.–10.07. – ogłoszenie wyników głosowania


ETAP II

8.07.–1.08. do godz. 12.00 – ogłoszenie otwartego konkursu ofert

2.08.–3.09. – weryfikacja złożonych ofert oraz rozstrzygnięcie konkursu

1.09.–31.12. – realizacja zadań publicznych

1.–30.01.2025 r. – składanie sprawozdań z realizacji zadań publicznych

od 31.01.2025 r. – weryfikacja sprawozdań oraz rozliczanie zadań