rozmiar czcionki: A | A | A

• UCHWAŁA NR 1/III/2020 Dolnośląskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego z dnia 18 września 2020 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Dolnośląskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego

• UCHWAŁA NR 1/III/2020 (plik - wersja dostępna)

UCHWAŁA NR 2/III/2020 Dolnośląskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego z dnia 18 września 2020 r. w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Dolnośląskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego

• UCHWAŁA NR 2/III/2020 (plik - wersja dostępna)

UCHWAŁA NR 3/III/2020 Dolnośląskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego z dnia 18 września 2020 r. w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącej Dolnośląskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego

• UCHWAŁA NR 3/III/2020 (plik - wersja dostępna)

UCHWAŁA NR 4/III/2020 Dolnośląskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego z dnia 18 września 2020 r. w sprawie wyboru Sekretarza Dolnośląskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego

• UCHWAŁA NR 4/III/2020 (plik - wersja dostępna)

UCHWAŁA NR 5/III/2020 Dolnośląskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego z dnia 18 września 2020 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej projektu uchwały Sejmiku Województwa Dolnośląskiego w sprawie Przemkowskiego Parku Krajobrazowego

• UCHWAŁA NR 5/III/2020 (plik - wersja dostępna)

UCHWAŁA NR 6/III/2020 Dolnośląskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego z dnia 18 września 2020 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej projektu „Programu współpracy Samorządu Województwa Dolnośląskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na Dolnym Śląsku na 2021 rok”

• UCHWAŁA NR 6/III/2020  (plik - wersja dostępna)

UCHWAŁA NR 7/III/2020 Dolnośląskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego z dnia 18 września 2020 r. w sprawie wyboru przedstawicieli Rady w pracach Konwentu Wojewódzkich Rad Działalności Pożytku Publicznego

• UCHWAŁA NR 7/III/2020 (plik - wersja dostępna)


UCHWAŁA NR 8/III/2020
Dolnośląskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego z dnia 14 października 2020 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej projektu uchwały Sejmiku Województwa Dolnośląskiego w sprawie zmiany uchwały nr LII/1880/18 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 25 października 2018 r. w sprawie przyznania stypendiów sportowych dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe

• UCHWAŁA NR 8/III/2020 (plik - wersja dostępna)


UCHWAŁA NR 9/III/2020
Dolnośląskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego z dnia 20 października 2020 r. w sprawie wyboru obserwatora w Komitecie Monitorującym Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020

• UCHWAŁA NR 9/III/2020 (plik - wersja dostępna)

UCHWAŁA NR 10/III/2020 Dolnośląskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego z dnia 20 października 2020 r. w sprawie wyboru przedstawicieli Rady w pracach Regionalnego Forum Terytorialnego

• UCHWAŁA NR 10/III/2020(plik - wersja dostępna)

UCHWAŁA NR 11/III/2020 Dolnośląskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego z dnia 20 października 2020 r. w sprawie wyboru przedstawiciela Rady w pracach Grupy roboczej ds. aktualizacji planu przy Dolnośląskim Komitecie Rozwoju Ekonomii Społecznej

• UCHWAŁA NR 11/III/2020 (plik - wersja dostępna)

UCHWAŁA NR 12/III/2020 DOLNOŚLĄSKIEJ RADY DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO z dnia 22 października 2020 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej projektu uchwały Sejmiku Województwa Dolnośląskiego w sprawie wyznaczenia Leśniańsko-Złotnickiego Obszaru Chronionego Krajobrazu

• UCHWAŁA NR 12/III/2020 (plik - wersja dostępna)

UCHWAŁA NR 13/III/2020 Dolnośląskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego z dnia 6 listopada 2020 r. w sprawie powołania zespołu zadaniowego do spraw opracowania Regulaminu DRDPP III kadencji

• UCHWAŁA NR 13/III/2020 (plik - wersja dostępna)

UCHWAŁA NR 14/III/2020 Dolnośląskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego z dnia 6 listopada 2020 r. w sprawie powołania zespołu zadaniowego do spraw funduszu pożyczkowego i innych mechanizmów finansowych wspierających organizacje pozarządowe

• UCHWAŁA NR 14/III/2020 (plik - wersja dostępna)

UCHWAŁA NR 15/III/2020 Dolnośląskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego z dnia 6 listopada 2020 r. w sprawie powołania zespołu zadaniowego do spraw organizacji na Dolnym Śląsku spotkania Konwentu Wojewódzkich Rad Działalności Pożytku Publicznego

• UCHWAŁA NR 15/III/2020 (plik - wersja dostępna)

UCHWAŁA NR 16/III/2020 Dolnośląskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego z dnia 6 listopada 2020 r. w sprawie powołania zespołu zadaniowego do spraw trybu realizacji zadań publicznych

• UCHWAŁA NR 16/III/2020 (plik - wersja dostępna)


UCHWAŁA NR 17/III/2020
Dolnośląskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego z dnia 6 listopada 2020 r. w sprawie o zabezpieczenie środków na zorganizowanie VI Dolnośląskiego Kongresu Obywatelskiego w 2021 roku

• UCHWAŁA NR 17/III/2020 (plik - wersja dostępna)

UCHWAŁA NR 18/III/2020 Dolnośląskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego z dnia 6 listopada 2020 r. w sprawie organizacji w 2021 r. spotkania z przedstawicielami gminnych i powiatowych Rad Działalności Pożytku Publicznego województwa dolnośląskiego

• UCHWAŁA NR 18/III/2020 (plik - wersja dostępna)

UCHWAŁA NR 19/III/2020 Dolnośląskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego z dnia 6 listopada 2020 r. w sprawie przywrócenia w 2021 r. Dolnośląskiego Budżetu Obywatelskiego pn. Aktywny Dolny Śląsk

• UCHWAŁA NR 19/III/2020 (plik - wersja dostępna)


UCHWAŁA NR 20/III/2020
Dolnośląskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego z dnia 16 grudnia 2020 r. w sprawie wsparcia organizacji obywatelskich przez samorządy lokalne województwa dolnośląskiego w związku z przeciwdziałaniem i zwalczeniem COVID-19

• UCHWAŁA NR 20/III/2020 (plik - wersja dostępna)


UCHWAŁA NR 21/III/2020
Dolnośląskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego z dnia 16 grudnia 2020 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej projektu Rozdziału „Działania na rzecz zaangażowania społeczności Subregionu Wałbrzyskiego do wprowadzenia i akceptacji zmian w ramach planowanej TRANSFORMACJI ENERGETYCZNEJ, proponowane przez sektor społeczny (pozarządowy)”, będącego częścią Terytorialnego Programu na Rzecz Sprawiedliwej Transformacji (TPST)

• UCHWAŁA NR 21/III/2020 (plik - wersja dostępna)

UCHWAŁA NR 22/III/2020 Dolnośląskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego z dnia 16 grudnia 2020 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu Dolnośląskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego III kadencji

• UCHWAŁA NR 22/III/2020 (plik - wersja dostępna)

UCHWAŁA NR 23/III/2020 Dolnośląskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego z dnia 16 grudnia 2020 r. w sprawie wystąpienia do Marszałka Województwa Dolnośląskiego z wnioskiem o przeprowadzenie i opracowanie ekspertyzy dotyczącej uwarunkowań udzielania pożyczek dla organizacji pozarządowych (krajowe dobre praktyki)

• UCHWAŁA NR 23/III/2020 (plik - wersja dostępna)

UCHWAŁA NR 24/III/2020 Dolnośląskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej rekomendacji dolnośląskich organizacji pozarządowych przygotowania przez Samorząd Województwa Dolnośląskiego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2021-2027

• UCHWAŁA NR 24/III/2020 (plik - wersja dostępna)


UCHWAŁA NR 25/III/2021
Dolnośląskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego z dnia 11 stycznia 2021 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej projektu „Dolnośląskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień na lata 2021-2024”

• UCHWAŁA NR 25/III/2021 (plik - wersja dostępna)


UCHWAŁA NR 26/III/2021
Dolnośląskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego z dnia 13 stycznia 2021 r. w sprawie dobrych praktyk konsultacji dokumentów programowych i strategicznych Województwa Dolnośląskiego

• UCHWAŁA NR 26/III/2021 (plik - wersja dostępna)


UCHWAŁA NR 27/III/2021 Dolnośląskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego z dnia 13 stycznia 2021 r. w sprawie w sprawie wyboru przedstawiciela Rady w pracach Grupy roboczej wspierającej prace nad przygotowaniem regionalnego programu operacyjnego dla województwa dolnośląskiego na lata 2021-2027

• UCHWAŁA NR 27/III/2021 (plik - wersja dostępna)


UCHWAŁA NR 28/III/2021
Dolnośląskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego z dnia 13 stycznia 2021 r. w sprawie w sprawie wyrażenia stanowiska dotyczącego projektu ustawy o zmianie ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o samorządzie powiatowym, ustawy o samorządzie województwa oraz niektórych innych ustaw

• UCHWAŁA NR 28/III/2021 (plik - wersja dostępna)


UCHWAŁA NR 29/III/2021
Dolnośląskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego z dnia 11 lutego 2021 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej „Dolnośląskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień na lata 2021-2024”

• UCHWAŁA NR 29/III/2021 (plik - wersja dostępna)


UCHWAŁA NR 30/III/2021
Dolnośląskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego z dnia 13 lutego 2021 r. w sprawie wyrażenia stanowiska dotyczącego zwiększenia budżetu środków unijnych dla Dolnego Śląska w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2021-2027

• UCHWAŁA NR 30/III/2021 (plik - wersja dostępna)


UCHWAŁA NR 31/III/21
Dolnośląskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego z dnia 12 marca 2021 r. w sprawie wyrażenia woli współorganizacji otwartego spotkania Rady Działalności Pożytku Publicznego z organizacjami pozarządowymi z województwa dolnośląskiego

• UCHWAŁA NR 31/III/2021 (plik - wersja dostępna)


UCHWAŁA NR 32/III/21
Dolnośląskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego z dnia 17 marca 2021 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej poparcia stanowiska dolnośląskich organizacji pozarządowych oraz instytucji pomocy społecznej w sprawie regionalnego programowania, zarządzania i wdrażania Funduszu Sprawiedliwej Transformacji (FST)

• UCHWAŁA NR 32/III/2021 (plik - wersja dostępna)

UCHWAŁA NR 33/III/21 Dolnośląskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego z dnia 17 marca 2021 r.w sprawie wyrażenia woli współpracy z Konwentem Wojewódzkich Rad Działalności Pożytku Publicznego przy partnerskiej realizacji projektu finansowanego z Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO 2021 poświęconego wzmacnianiu potencjału Konwentu WRDPP i wojewódzkich rad działalności pożytku publicznego z terenu Polski

• UCHWAŁA NR 33/III/2021 (plik - wersja dostępna)


UCHWAŁA NR 34/III/21
Dolnośląskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego z dnia 14 maja 2021 r. w sprawie zgłoszenia uwag w ramach konsultacji do projektu Dolnośląskiej Strategii Integracji Społecznej na lata 2021-2030

• UCHWAŁA NR 34/III/2021 (plik - wersja dostępna)

UCHWAŁA NR 35/III/21 Dolnośląskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego z dnia 10 czerwca 2021 r. w sprawie zgłoszenia uwag do projektu Planu działania i kryteriów konkursu w ramach Poddziałania 10.2.1 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej, ukierunkowanego na wsparcie uczniów szkół podstawowych, w szczególności mające na celu niwelowanie deficytów i negatywnych skutków epidemii COVID-19 i m.in. długotrwałą nauką zdalną

• UCHWAŁA NR 35/III/21  (plik - wersja dostępna)


UCHWAŁA NR 36/III/21 Dolnośląskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego z dnia 14 czerwca 2021 r. w sprawie wyrażenia poparcia stanowiska Konwentu Wojewódzkich Rad Działalności Pożytku Publicznego w sprawie projektu ustawy o ochotniczej straży pożarnej

Załącznik do uchwały

• UCHWAŁA NR 36/III/2021 (plik - wersja dostępna)

• Załącznik do uchwały (plik - wersja dostępna)

W głosowaniu wzięło udział 13 osób: za przyjęciem uchwały – 13 osób, przeciw – 0 osób, wstrzymało się – 0 osób.


UCHWAŁA NR 37/III/21 Dolnośląskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego z dnia 30 czerwca 2021 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej projektu „Programu współpracy Samorządu Województwa Dolnośląskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na Dolnym Śląsku w 2022 r.”

• UCHWAŁA NR 37/III/2021 (plik - wersja dostępna)

W głosowaniu wzięło udział 14 osób: za przyjęciem uchwały – 10 osób, przeciw – 1 osoba, wstrzymały się – 3 osoby.


UCHWAŁA NR 38/III/21 Dolnośląskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego z dnia 5 sierpnia 2021 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej projektu „Dolnośląskiej strategii Integracji Społecznej na lata 2021-2030”

• UCHWAŁA NR 38/III/2021 (plik - wersja dostępna)

W głosowaniu wzięło udział 10 osób: za przyjęciem uchwały – 9 osób, przeciw – 0 osób, wstrzymało się – 1 osoba.

UCHWAŁA NR 39/III/21 Dolnośląskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego z dnia 13 września 2021 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej projektu „Programu współpracy Samorządu Województwa Dolnośląskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego
na Dolnym Śląsku w 2022 r.”

• UCHWAŁA NR 39/III/2021 (plik - wersja dostępna)

W głosowaniu wzięło udział 10 osób: za przyjęciem uchwały – 10 osób, przeciw – 0 osób, wstrzymało się – 0 osób.

UCHWAŁA NR 40/III/21 Dolnośląskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego z dnia 29 września 2021 r. w sprawie przystąpienia do projektu “Dobre rady dla Rady” realizowanego przez Stowarzyszenie EKOSKOP w partnerstwie z Opolskim Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych oraz Stowarzyszeniem Ośrodek Kultury i Aktywności Lokalnej w Krzesku, w ramach dofinansowania z Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030.

• UCHWAŁA NR 40/III/2021 (plik - wersja dostępna)

W głosowaniu wzięło udział 11 osób: za przyjęciem uchwały – 10, przeciw – 0, wstrzymało się – 1.


UCHWAŁA NR 41/III/21 Dolnośląskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego z dnia 29 września 2021 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej rekomendacji i postulatów 270 dolnośląskich organizacji pozarządowych i 40 podmiotów pomocy społecznej do przygotowywanego Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2021-2027 (Funduszy Europejskich dla Dolnego Śląska 2021-2027).

• UCHWAŁA NR 41/III/2021 (plik - wersja dostępna)

W głosowaniu wzięło udział 11 osób: za przyjęciem uchwały – 10, przeciw – 0, wstrzymało się – 1.


UCHWAŁA NR 42/III/21 Dolnośląskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego z dnia 18 października 2021 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej projektu Programu Interreg Polska–Saksonia 2021-2027

• UCHWAŁA NR 42/III/2021 (plik - wersja dostępna)

W głosowaniu wzięło udział 14 osób: za przyjęciem uchwały – 14, przeciw – 0, wstrzymało się – 0.


UCHWAŁA NR 43/III/21 Dolnośląskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego z dnia 7 grudnia 2021 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej projektu „Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2021-2030”

• UCHWAŁA NR 43/III/2021 (plik - wersja dostępna)

W głosowaniu wzięło udział 11 osób: za przyjęciem uchwały – 11, przeciw – 0, wstrzymało się – 0.

UCHWAŁA NR 44/III/21 Dolnośląskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego z dnia 7 grudnia 2021 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej rekomendacji wypracowanych podczas Debaty „Co dalej po COVID-zie?” zorganizowanej we Wrocławiu w dn. 15 września 2021 r.

• UCHWAŁA NR 44/III/2021 (plik - wersja dostępna)

W głosowaniu wzięło udział 12 osób: za przyjęciem uchwały – 7, przeciw – 3, wstrzymało się – 2.

UCHWAŁA NR 45/III/21 Dolnośląskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego z dnia 13 grudnia 2021 r. w sprawie możliwości zlecenia przez Dyrektora Dolnośląskiego Ośrodka Polityki Społecznej zewnętrznemu ekspertowi opracowania ekspertyzy dotyczącej uwarunkowań udzielania pożyczek dla organizacji pozarządowych

UCHWAŁA NR 46/III/22 Dolnośląskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego z dnia 27 kwietnia 2022 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej projektu programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027.

W głosowaniu wzięło udział 19 osób: za przyjęciem uchwały – 19, przeciw – 0, wstrzymało się – 0.

UCHWAŁA NR 47/III/22 Dolnośląskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego z dnia 27 kwietnia 2022 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej projektu „Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2021-2030”.

W głosowaniu wzięło udział 19 osób: za przyjęciem uchwały – 18, przeciw – 0, wstrzymało się – 1.

UCHWAŁA NR 48/III/22 Dolnośląskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego z dnia 1 czerwca 2022 r. w sprawie powołania Zespołu zadaniowego do spraw migrantów i uchodźców

W głosowaniu wzięło udział 17 osób: za przyjęciem uchwały – 17, przeciw – 0, wstrzymało się – 0.

UCHWAŁA NR 48/III/22 Dolnośląskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie o zabezpieczenia środków na zorganizowanie VII Dolnośląskiego Kongresu Obywatelskiego w 2022 roku

W głosowaniu wzięło udział 15 osób: za przyjęciem uchwały – 15, przeciw – 0, wstrzymało się – 0.

UCHWAŁA NR 49/III/22 Dolnośląskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie możliwości zlecenia przez Dyrektora Dolnośląskiego Ośrodka Polityki Społecznej zewnętrznemu ekspertowi opracowania ekspertyzy dotyczącej uwarunkowań udzielania pożyczek dla organizacji pozarządowych

W głosowaniu wzięło udział 11 osób: za przyjęciem uchwały – 10, przeciw – 0, wstrzymało się – 1.

UCHWAŁA NR 50/III/22 Dolnośląskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie wsparcia dolnośląskich organizacji pozarządowych pomagających mieszkankom i mieszkańcom Ukrainy na Dolnym Śląsku

W głosowaniu wzięło udział 11 osób: za przyjęciem uchwały – 11, przeciw – 0, wstrzymało się – 0.

UCHWAŁA NR 51/III/22 Dolnośląskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie projektu procedury wyłaniania organizacji pozarządowych do składów KM programów polityki spójności na lata 2021–2027

W głosowaniu wzięło udział 11 osób: za przyjęciem uchwały – 10, przeciw – 0, wstrzymało się – 1.

UCHWAŁA NR 52/III/22 Dolnośląskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie projektu Rządowego Programu Wspierania Rozwoju Organizacji Poradniczych na lata 2022–2033

W głosowaniu wzięło udział 11 osób: za przyjęciem uchwały – 11, przeciw – 0, wstrzymało się – 0.

UCHWAŁA NR 53/III/22 Dolnośląskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego z dnia 26 września 2022 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej projektu „Programu współpracy Samorządu Województwa Dolnośląskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na Dolnym Śląsku w 2023 r.”

W głosowaniu wzięło udział 14 osób: za przyjęciem uchwały –14, przeciw – 0, wstrzymało się – 0.

UCHWAŁA NR 54/III/22 Dolnośląskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego z dnia 26 września 2022 r. w sprawie wypowiedzenia przez Nadleśnictwo Świebodzin umowy dzierżawy terenu Harcerskiej Bazy Obozowej Hufca ZHP Wrocław w Krzeczkowie nad jeziorem Niesłysz

W głosowaniu wzięło udział 13 osób: za przyjęciem uchwały – 13, przeciw – 0, wstrzymało się – 0.

UCHWAŁA NR 55/III/22 Dolnośląskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego z dnia 4 listopada 2022 r. w sprawie w sprawie powołania Komisji Wyborczej w ramach procedury naboru do Komitetu Monitorującego Programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027
(plik - wersja dostępna)

W głosowaniu wzięło udział 17 osób: za przyjęciem uchwały – 17, przeciw – 0, wstrzymało się – 0.

UCHWAŁA NR 56/III/22 Dolnośląskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego z dnia 4 listopada w sprawie powołania Komisji Odwoławczej w ramach procedury naboru do Komitetu Monitorującego Programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027
(plik - wersja dostępna)

W głosowaniu wzięło udział 16 osób: za przyjęciem uchwały – 16, przeciw – 0, wstrzymało się – 0.

UCHWAŁA NR 57/III/22 Dolnośląskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego z dnia 4 listopada w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej projektu Programu Rozwoju Sportu Województwa Dolnośląskiego na lata 2022-2030
(plik - wersja dostępna)

W głosowaniu wzięło udział 17 osób: za przyjęciem uchwały – 17, przeciw – 0, wstrzymało się – 0.

UCHWAŁA NR 58/III/22 Dolnośląskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego z dnia 4 listopada w sprawie apelu do Komisji Europejskiej dotyczącej Programu Funduszu Sprawiedliwej Transformacji dla Dolnego Śląska
(plik - wersja dostępna)

W głosowaniu wzięło udział 17 osób: za przyjęciem uchwały – 17, przeciw – 0, wstrzymało się – 0.

UCHWAŁA NR 59/III/23 Dolnośląskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego z dnia 20 lutego 2023 r. w sprawie propozycji do projektu „Programu współpracy Samorządu Województwa Dolnośląskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na Dolnym Śląsku w 2024 r.”
(plik - bez podpisu)

W głosowaniu wzięło udział 10 osób: za przyjęciem uchwały – 10, przeciw – 0, wstrzymało się – 0.

UCHWAŁA NR 60/III/23 Dolnośląskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego z dnia 28 lutego 2023 r. w sprawie organizacji Forum Rad Działalności Pożytku Publicznego z woj. dolnośląskiego
(plik - bez podpisu)

W głosowaniu wzięło udział 13 osób: za przyjęciem uchwały – 13, przeciw – 0, wstrzymało się – 0.

UCHWAŁA NR 61/III/23 Dolnośląskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego z dnia 28 lutego 2023 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej projektu uchwały Sejmiku Województwa Dolnośląskiego w sprawie Przemkowskiego Parku Krajobrazowego
(plik - bez podpisu)

W głosowaniu wzięło udział 15 osób: za przyjęciem uchwały – 14, przeciw – 0, wstrzymało się – 1.

UCHWAŁA NR 62/III/23 Dolnośląskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego z dnia 19 maja 2023 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej projektu „Programu współpracy Samorządu Województwa Dolnośląskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na Dolnym Śląsku w 2024 r.”
(plik - bez podpisu)

W głosowaniu wzięło udział 16 osób: za przyjęciem uchwały – 16, przeciw – 0, wstrzymało się – 0.

UCHWAŁA NR 63/III/23 Dolnośląskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego z dnia 19 maja 2023 r. w sprawie zgłoszenia kandydatur w VIII Edycji Nagrody Prezydenta RP „Dla dobra wspólnego”
(plik - bez podpisu)

W głosowaniu wzięło udział 16 osób: za przyjęciem uchwały – 16, przeciw – 0, wstrzymało się – 0.

UCHWAŁA NR 64/III/23 Dolnośląskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego z dnia 26 maja 2023 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej projektu Regionalnego Planu Rozwoju Usług Społecznych i Deinstytucjonalizacji dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2023 - 2024
(plik bez podpisu)

W głosowaniu wzięło udział 11 osób: za przyjęciem uchwały – 11, przeciw – 0, wstrzymało się – 0.

UCHWAŁA NR 65/III/23 Dolnośląskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego z dnia 20 czerwca 2023 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Dolnośląskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego III Kadencji

Załącznik do uchwały

W głosowaniu wzięło udział 13 osób: za przyjęciem uchwały – 12, przeciw – 0, wstrzymało się – 1.

UCHWAŁA NR 66/III/23 Dolnośląskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego z dnia 7 lipca 2023 r. w sprawie przyjęcia o wniosku do Zarządu Województwa Dolnośląskiego dotyczącego powołania Funduszu Pożyczkowego dla Organizacji Pozarządowych

W głosowaniu wzięło udział 12 osób: za przyjęciem uchwały – 11, przeciw – 1, wstrzymało się – 0.