rozmiar czcionki: A | A | A

Obsługę administracyjno – biurową Dolnośląskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego pełni Dział Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi

Adres do korespondencji:

Dolnośląska Rada Działalności Pożytku Publicznego
za pośrednictwem
Działu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi
Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego
ul. Walońska 3-5, pok. 701A
50-413 Wrocław

tel. 71/ 770 41 87
e-mail: drdpp@umwd.pl