rozmiar czcionki: A | A | A

 

Schemat I

1. Szkolenia pracowników uczestniczących we wdrażaniu PROW 2014-2020 (pobierz plik), (pobierz plik)
2. Wdrażanie PROW 2014-2020-wynagrodzenia pracowników (pobierz plik)
3. Wsparcie eksperckie na potrzeby PROW 2014-2020 (pobierz plik)
4. Zakup sprzętu komputerowego na potrzeby PROW 2014-2020 (pobierz plik)
5. Delegacje krajowe pracowników (pobierz plik), (pobierz plik)
6. Eksploatacja samochodów (pobierz plik)
7. Zakup wyposażenia biurowego (pobierz plik), (pobierz plik)
8. Szkolenia pracowników uczestniczących we wdrażaniu PROW 2014-2020 – operacja dot. 2018 roku (pobierz plik)
9. Zakup materiałów biurowych, eksploatacyjnych oraz wyposażenia biurowego na potrzeby PROW 2014-2020 - tablica (pobierz plik)
10. Eksploatacja samochodów służbowych na potrzeby PROW 2014-2020 za 2018 rok (pobierz plik)
11. Podróże służbowe pracowników PROW 2014-2020 za 2017 i 2018 rok (pobierz plik)
12. Zakup wyposażenia biurowego na potrzeby PROW 2014-2020 - 2019 rok (pobierz plik)
13. Eksploatacja samochodów służbowych oraz wynajem samochodu osobowego na potrzeby wdrażania PROW 2014-2020 (pobierz plik)
14. Zapewnienie sprawnego wdrażania PROW 2014-2020 (pobierz plik)
15. Szkolenia pracowników uczestniczących we wdrażaniu PROW 2014-2020 (pobierz plik)
16. Zapewnienie odpowiedniego wsparcia dla instytucji odpowiedzialnych za przygotowanie, zarządzanie, monitorowanie, ocenę, informację i komunikację, tworzenie sieci, rozpatrywanie skarg oraz kontrolę i audyt (pobierz plik)
17. Wdrażanie PROW 2014-2020 - wynagrodzenia pracowników (umowa nr 123/21 z dnia 22 lipca 2021 r.)
18. Zakup wyposażenia biurowego na potrzeby PROW 2014-2020 - 2020 rok (umowa nr 086/21 z dnia 09.06.2021 roku)

19. Eksploatacja samochodów służbowych oraz wynajem samochodu osobowego na potrzeby wdrażania PROW 2014-2020 w 2020 roku (umowa nr 069/21 z 20.04.2021 roku)

20. Zakup sprzętu komputerowego na potrzeby PROW 2014-2020 (umowa nr 177/21 z 11.10.2021 roku)

21. Eksploatacja samochodów służbowych oraz wynajem samochodu osobowego na potrzeby wdrażania PROW 2014-2020 w 2021 roku (umowa nr 011/22 z 1.03.2022 roku)

22. Wdrażanie PROW 2014-2020 - wynagrodzenia pracowników” (umowa nr 066/22 z 20.04.2022 roku)

23. Zapewnienie sprawnego wdrażania PROW 2014-2020 (umowa nr 171/21 z 01.10.2021 roku)

24. Zakup wyposażenia biurowego na potrzeby PROW 2014-2020 (umowa nr 012/22 z 23.02.2022 roku)

25. Szkolenia pracowników uczestniczących we wdrażaniu PROW 2014-2020 (umowa nr 022/22 z 8.03.2022 roku)

Schemat II

Operacje realizowane w ramach Schematu II pomocy technicznej PROW 2014-2020 - w zakresie wynagrodzeń oraz Planu komunikacyjnego:

1. Sekretariat KSOW - wynagrodzenia pracowników

2. Promocja PROW 2014-2020 na terenie Dolnego Śląska – operacja za 2018 rok (pobierz plik)

3. Promocja PROW 2014-2020 na terenie Dolnego Śląska – operacja za 2019 rok (pobierz plik)

4. Promocja PROW 2014-2020 na terenie Dolnego Śląska – operacja za 2020 rok (pobierz plik)

5. Promocja PROW 2014-2020 na terenie Dolnego Śląska – operacja za 2021 rok (pobierz plik)

6. Sekretariat KSOW - wynagrodzenia pracowników (umowa nr 071/2021 z 27 kwietnia 2021 r.)

7. Sekretariat KSOW – wynagrodzenia pracowników (umowa nr 083/22 z dnia 05.05.2022 roku)

Operacje realizowane w ramach Schematu II pomocy technicznej PROW 2014-2020 - w zakresie Planu Operacyjnego KSOW i kosztów funkcjonowania z wyłączeniem wynagrodzeń:

- w latach 2020-2022:

1. Przenoszenie dobrych praktyk i wymiana wiedzy w zakresie rozwoju obszarów wiejskich przez Sekretariat Regionalny KSOW

- w latach 2021-2022:

1. Działania konkursowe organizowane przez Sekretariat Regionalny KSOW

2. Funkcjonowanie Sekretariatu Regionalnego KSOW

- w latach 2020-2021:

1. Zapewnienie wymiany informacji i doświadczeń przez osoby zaangażowane w realizację Planu Działania KSOW (umowa nr 141/21 z 28.09.2021 r.)

2. Imprezy targowo-wystawiennicze Sekretariatu Regionalnego KSOW (umowa nr 021/22 z 8.03.2022 r.)

3. Działania konkursowe organizowane przez Sekretariat Regionalny KSOW (umowa nr 004/22 z 8.03.2022 r.)

4. Organizacja szkoleń, spotkań, konferencji i innych wydarzeń przez Sekretariat Regionalny KSOW (umowa nr 071/2021 z 27 kwietnia 2021 r.)

- w latach 2019-2020:

1.  Funkcjonowanie Sekretariatu Regionalnego KSOW (umowa nr 061/21 z 30 marca 2021 r.).

- w latach 2017-2019:

1. Funkcjonowanie Sekretariatu Regionalnego KSOW (umowa nr 110/19 z 25 lipca 2019 r.)

- w latach 2018-2019:

1. Zapewnienie wymiany informacji i doświadczeń przez osoby zaangażowane w realizację Planu Działania KSOW

2. Współpraca międzyinstytucjonalna i zagraniczna Sekretariatu Regionalnego KSOW

3. Przenoszenie dobrych praktyk i wymiana wiedzy w zakresie rozwoju obszarów wiejskich przez Sekretariat Regionalny KSOW

4. Działania konkursowe organizowane przez Sekretariat Regionalny KSOW

5. Imprezy targowo-wystawiennicze Sekretariatu Regionalnego KSOW

6. Organizacja szkoleń, spotkań, konferencji i innych wydarzeń przez Sekretariat Regionalny KSOW

- w latach 2015-2017:
1. Przenoszenie dobrych praktyk i wymiana wiedzy w zakresie rozwoju obszarów wiejskich przez Sekretariat Regionalny KSOW

2. Organizacja szkoleń, spotkań, konferencji i innych wydarzeń przez Sekretariat Regionalny KSOW

3. Imprezy targowo-wystawiennicze Sekretariatu Regionalnego KSOW

4. Konkursy organizowane przez Sekretariat Regionalny KSOW

5. Współpraca międzyinstytucjonalna i zagraniczna Sekretariatu Regionalnego KSOW

6. Zapewnienie wymiany informacji i doświadczeń przez osoby zaangażowane w realizację Planu Działania KSOW oraz zakup sprzętu komputerowego na potrzeby KSOW

7. Funkcjonowanie Sekretariatu Regionalnego KSOW