rozmiar czcionki: A | A | A

LISTY RANKINGOWE


2023.11.03

Zaktualizowana lista operacji typu "Budowa lub modernizacja dróg lokalnych" dla naboru od 10 od 30 listopada 2022r.

Uchwała nr 7663/VI/23 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 31 października 2023 r. w sprawie aktualizacji i podania do publicznej wiadomości listy informującej o kolejności przysługiwania pomocy na operacje typu "Budowa lub modernizacja dróg lokalnych" w ramach działania "„Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
(pobierz uchwałę i listę rankingową)

***


2023.04.28

Lista operacji typu "Budowa lub modernizacja dróg lokalnych" dla naboru od 10 od 30 listopada 2022r.

Uchwała nr 6831/VI/23 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 26 kwietnia 2023 r. w sprawie zatwierdzenia i podania do publicznej wiadomości listy informującej o kolejności przysługiwania pomocy na operacje typu "Budowa lub modernizacja dróg lokalnych" w ramach działania "„Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
(pobierz uchwałę i listę rankingową)

***


2023.02.01

Zaktualizowana lista operacji typu "Gospodarka wodno-ściekowa" dla naboru od 28 marca 2022r. do 20 maja 2022 r.

Uchwała nr 6479/VI/23 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 30 stycznia 2023 r. w sprawie aktualizacji i podania do publicznej wiadomości listy informującej o kolejności przysługiwania pomocy na operacje typu 7.2.2 „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach poddziałania 7.2 „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 oraz w ramach działania 7 (M07) „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich”
(pobierz uchwałę i listę rankingową)

***


04.01.2023

Lista rankingowa – scalanie gruntów (dla VI naboru 19.09.2022-04.10.2022)

Uchwała Nr 6334/VI/19 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 27 grudnia 2022 r. w sprawie zatwierdzenia listy w ramach VI naboru operacji typu "Scalanie gruntów" w ramach poddziałania „Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.


Uchwała zatwierdzająca listę operacji (pobierz pdf)

Załącznik do uchwały- lista operacji (pobierz pdf)


***


2022.07.20

Lista operacji typu "Gospodarka wodno-ściekowa" dla naboru od 28 marca 2022r. do 20 maja 2022 r.

Uchwała nr 5671/VI/22 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 19 lipca 2022 r. w sprawie aktualizacji i podania do publicznej wiadomości listy informującej o kolejności przysługiwania pomocy na operacje typu 7.2.2 „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach poddziałania 7.2 „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 oraz w ramach działania 7 (M07) „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich”
(pobierz uchwałę i listę rankingową)

***

 

2020.06.18

Zaktualizowana lista dofinansowania operacji typu "Gospodarka wodno-ściekowa", nabór z dn. 26 lipca do 9 września 2019 r.

Uchwała nr 2210/VI/20 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 16 czerwca 2020 r. w sprawie aktualizacji i podania do publicznej wiadomości listy informującej o kolejności przysługiwania pomocy na operacje typu „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
(pobierz uchwałę wraz z listą rankingową)

***

2020.02.12

Zaktualizowana lista rankingowa operacji typu "Gospodarka wodno-ściekowa", nabór z dn. 26 lipca do 9 września 2019.
Uchwała Nr 1779/VI/20 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 12 lutego 2020 r. dotycząca zaktualizowanej listy rankingowej w ramach naboru operacji typu "Gospodarka wodno-ściekowa" w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii", objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
(pobierz uchwałę i listę rankingową)***

2020.01.22

Lista rankingowa operacji typu "Gospodarka wodno-ściekowa", nabór z dn. 26 lipca do 9 września 2019

Uchwała nr 1656/VI/20 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 21 stycznia 2020r. w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości listy informującej o kolejności przysługiwania pomocy na operacje typu "Gospodarka wodno-ściekowa" w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii", objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020  (pobierz uchwałę wraz z listą rankingową)


***

09.10.2019 09:24

Lista rankingowa – scalanie gruntów (dla IV naboru 11.04.2019-24.05.2019)

Uchwała Nr 1304/VI/19 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 8 października 2019 r. w sprawie zatwierdzenia listy w ramach IV naboru operacji typu "Scalanie gruntów" w ramach poddziałania „Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.


Pobierz plik pdf


***

2019.01.03

Zaktualizowana lista rankingowa – obiekty pełniące funkcje kulturalne (dla naboru 12.03.2018 r. -30.04.2018 r.)

Dotyczy operacji typu "Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne" w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich"

Uchwała nr 186/VI/19 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 02 stycznia 2019 r. dotycząca zaktualizowanej listy informującej o kolejności przysługiwania pomocy na operacje typu "Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne" w ramach działania "Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020."

(uchwała nr 186/VI/19 - w tym lista rankingowa)


***

2018.12.14

Zaktualizowana lista rankingowa – zabytki (dla naboru 12.03.2018 r. -30.04.2018 r.)

Dotyczy operacji typu "Ochrona zabytków i budownictwa tradycyjnego" w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich".

Uchwała Nr 69/VI/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 4 grudnia 2018 r. dotycząca zaktualizowanej listy rankingowej w ramach naboru operacji typu "Ochrona zabytków  i budownictwa tradycyjnego" w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
(uchwała nr 69/VI/18 w tym lista rankingowa)


*


2018.07.17

Lista rankingowa – obiekty pełniące funkcje kulturalne (dla naboru 12.03.2018 r. -30.04.2018 r.)

Dotyczy operacji typu "Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne" w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich"

Uchwała nr 5717/V/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 16 lipca 2018 r. w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości listy informującej o kolejności przysługiwania pomocy na operacje typu "Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne" w ramach działania "Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020."

(uchwała nr 5717/V/18), (załącznik do uchwały - lista rankingowa)*

2018.07.04

Lista rankingowa – zabytki (dla naboru 12.03.2018 r. -30.04.2018 r.)

Dotyczy operacji typu "Ochrona zabytków i budownictwa tradycyjnego" w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich"

Uchwała Nr 5663/V/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 3 lipca 2018 r. w sprawie zatwierdzenia listy rankingowej w ramach naboru operacji typu "Ochrona zabytków  i budownictwa tradycyjnego" w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
(uchwała nr 5663/V/18)*

2018.05.28

Lista rankingowa – scalanie gruntów (dla III naboru 18.12.2017 r. -26.01.2018 r.)

Uchwała Nr 5384/V/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 21 maja 2018 r. w sprawie zatwierdzenia listy w ramach III naboru operacji typu "Scalanie gruntów" w ramach poddziałania „Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
(uchwała nr 5384/V/18)*

2017.12.21

Zmiana listy rankingowej LSR

Zarząd Województwa Dolnośląskiego w dniu 20 grudnia 2017r. podjął uchwałę nr 4679/V/17 w sprawie zmiany uchwały 2092/V/16 z dnia 19 kwietnia 2016. w sprawie zatwierdzenia listy ocenionych strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR) dla województwa dolnośląskiego.

Pobierz uchwałę i listę rankingową

*


2017.12.07

Zmiana uchwały - operacje typu "Gospodarka wodno-ściekowa", nabór z dn. 24.10.2016-07.12.2016

Zarząd Województwa Dolnośląskiego w dniu 6 grudnia 2017r. podjął uchwałę nr 4630/V/17 w sprawie zmiany uchwały 4158/V/2017 z dnia 26 lipca 2017. w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości listy informującej o kolejności przysługiwania pomocy na operacje typu "Gospodarka wodno-ściekowa" w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii", objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
  (uchwała 4630/V/2017)


*

2017.11.21

Zmiana Listy rankingowej operacji typu "Gospodarka wodno-ściekowa", nabór z dn. 24.10.2016-07.12.2016

Uchwała 4544/V/17 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 21 listopada 2017r. w sprawie zmiany uchwały 4158/V/2017 z dnia 26 lipca 2017 w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości listy informującej o kolejności przysługiwania pomocy na operacje typu "Gospodarka wodno-ściekowa" w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii", objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
  (pobierz: uchwała + lista rankingowa)


*

2017.10.04

Zmiana Listy rankingowej operacji typu "Gospodarka wodno-ściekowa", nabór z dn. 24.10.2016-07.12.2016

Uchwała 4349/V/17 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 4 października 2017r. w sprawie zmiany uchwały 3308/V/2017 z dnia 23 stycznia 2017 w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości listy informującej o kolejności przysługiwania pomocy na operacje typu "Gospodarka wodno-ściekowa" w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii", objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020  (pobierz uchwałę)


Lista operacji - załącznik do uchwały 4349/V/17 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 4 października 2017r.
 (pobierz listę rankingową)


*


2017.09.07


Lista rankingowa – „Inwestycje w targowiska lub obiekty budowlane przeznaczone na cele promocji lokalnych produktów”, nabór od 26 stycznia 2017 r. do 14 marca 2017 r.Uchwała Nr 4266/V/17 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 6 września 2017 r. w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości listy informującej o kolejności przysługiwania pomocy na operacje typu „Inwestycje w targowiska lub obiekty budowlane przeznaczone na cele promocji lokalnych produktów” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w tworzenie, ulepszanie i rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla ludności wiejskiej, w tym rekreacji, kultury i powiązanej infrastruktury” objętych Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
(pobierz uchwale)Lista operacji - załącznik do uchwały 4266/V/17 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 6 września 2017 r. w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości listy informującej o kolejności przysługiwania pomocy na operacje typu „Inwestycje w targowiska lub obiekty budowlane przeznaczone na cele promocji lokalnych produktów” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w tworzenie, ulepszanie i rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla ludności wiejskiej, w tym rekreacji, kultury i powiązanej infrastruktury” objętych Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
(pobierz uchwale)

*

2017.07.28

OSTATECZNA lista rankingowa operacji typu "Gospodarka wodno-ściekowa", nabór z dn. 24.10.2016-07.12.2016

Uchwała 4158/V/17 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 26 lipca 2017r. w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości listy informującej o kolejności przysługiwania pomocy na operacje typu "Gospodarka wodno-ściekowa" w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii", objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
  (pobierz uchwałę)


Lista operacji - załącznik do uchwały 4158/V/17 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 26 lipca 2017r. w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości listy informującej o kolejności przysługiwania pomocy na operacje typu "Gospodarka wodno-ściekowa"  (pobierz ostateczną listę rankingową)

W oparciu o § 15 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 lipca 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu "Gospodarka wodno-ściekowa" w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. poz. 1182) Zarząd Województwa podaje do publicznej wiadomości listę, wskazując wnioski o przyznanie pomocy spełniające warunki przyznania pomocy oraz mieszczące się w limicie środków przewidzianych na operacje typu gospodarka wodno-ściekowa.Limit  środków przewidzianych na operacje typu gospodarka wodno-ściekowa wynosi 43 965 450,26 zł  i obejmuje pozycje od 1 do 29 na liście informującej o kolejności przysługiwania pomocy.Zgodnie z § 2b ust 2 i 3 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 października 2015 r. w sprawie wysokości limitów środków dostępnych w poszczególnych województwach lub latach w ramach określonych działań lub poddziałań Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. poz. 1755 z późn. zm.) podmioty ubiegające się o przyznanie pomocy, których wnioski o przyznanie pomocy finansowej, zawierają zapotrzebowanie na środki przekraczające określoną w rozporządzeniu wysokość odpowiedniego limitu środków mniej niż o 50% tj. operacje od pozycji 30 do pozycji 38 na liście informującej o kolejności przysługiwania pomocy, wzywa się do zawarcia umowy lub informuje się te podmioty o odmowie przyznania pomocy z uwagi na brak dostępności środków nie później niż w terminie 12 miesięcy od dnia, w którym upływa termin składania wniosków o przyznanie pomocy.


*


2017.04.26

Lista rankingowa – scalanie gruntów (dla II naboru 14.11-15.12.2016)


Uchwała 3701/V/17 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 25 kwietnia 2017 r. w sprawie zatwierdzenia listy w ramach II naboru operacji typu "Scalanie gruntów" w ramach poddziałania "Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (pobierz uchwale)


Lista operacji - załącznik do uchwały 3701/V/17 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 25 kwietnia 2017 r. w sprawie zatwierdzenia listy w ramach II naboru operacji typu "Scalanie gruntów" w ramach poddziałania "Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (pobierz listę rankingową)*2017.01.24

Lista rankingowa operacji typu "Gospodarka wodno-ściekowa", nabór z dn. 24.10.2016-07.12.2016

Uchwała 3308/V/17 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 23 stycznia 2017r. w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości listy informującej o kolejności przysługiwania pomocy na operacje typu "Gospodarka wodno-ściekowa" w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii", objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020  (pobierz uchwałę)


Lista operacji - załącznik do uchwały 3308/V/17 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 23 stycznia 2017r. w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości listy informującej o kolejności przysługiwania pomocy na operacje typu "Gospodarka wodno-ściekowa"  (pobierz listę rankingową)


*

2016.08.16

Lista rankingowa - poddziałanie Scalanie Gruntów, nabór z dn. 31.03-27.05.2016

Uchwała 2587/V/16 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 10 sierpnia 2016 r. w sprawie zatwierdzenia listy operacji typu "Scalanie gruntów" w ramach poddziałania "Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020  (pobierz uchwałę)


Lista operacji - załącznik do uchwały 2587/V/16 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 10 sierpnia 2016 r. w sprawie zatwierdzenia listy operacji typu "Scalanie gruntów" w ramach poddziałania "Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020  (pobierz listę rankingową)


*


2016.08.08

Lista rankingowa operacji typu Budowa lub modernizacja dróg lokalnych, nabór z dn. 20.01-18.03.2016

Uchwała nr 2562/V/16 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 4 sierpnia 2016 r. w sprawie przyjęcia listy operacji typu "Budowa lub modernizacja dróg lokalnych" w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (pobierz listę rankingową)


Lista operacji - załącznik do uchwały nr 2562/V/16 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 4 sierpnia 2016 r. w sprawie przyjęcia listy operacji typu "Budowa lub modernizacja dróg lokalnych" w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (pobierz uchwałę)

 *

2016.04.20

Zatwierdzona lista ocenionych strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność
Na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998  r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2015 r. poz. 1392 z późn. zm.), art. 9 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności (Dz. U. poz. 378) oraz § 12 ust. 6 załącznika nr 2 do uchwały nr 1504/V/15 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 1 grudnia 2015 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu naboru kandydatów na ekspertów i prowadzenia wykazu kandydatów na ekspertów uczestniczących w procesie wyboru strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność oraz Regulaminu prac Komisji do spraw wyboru strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność, Zarząd Województwa Dolnośląskiego podjął uchwałę nr 2092/V/16 z dnia  19 kwoietnia 2016 r. w sprawie zatwierdzenia listy ocenionych strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR) dla województwa dolnośląskiego.