rozmiar czcionki: A | A | A

Zarządzanie zasobami wodnymi

DZIAŁANIE 4 "Inwestycje w środki trwałe"
PODDZIAŁANIE 4.3 "Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa" objęte Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
OPERACJE TYPU: "Zarządzanie zasobami wodnymi"


1.WNIOSKI  formularze 

Wniosek o przyznanie pomocy v2z (pobierz plik) - 11.09.2023

Wniosek o płatność v2z (pobierz plik) - 07.09.2023


ARCHIWUM:

Wniosek o płatność v1z (pobierz plik) - 12.09.2022

Wniosek o przyznanie pomocy v1z (pobierz plik) - 12.09.2022

...2.UMOWA:

Umowa v2z (wersja edytowalna+pdf) - 23.08.2023


ARCHIWUM:

Umowa v1z (wersja edytowalna), (wersja pdf) - 12.09.20223.ROZPORZĄDZENIE:

Rozporządzenie MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 08 lipca 2022 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu „Zarządzanie zasobami wodnymi" w ramach poddziałania „Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (pobierz PDF)

- Rozporządzenie zmieniające z 27.06.2023 (pobierz PDF)4.DOKUMENTACJA TOWARZYSZĄCA:

 

Dokumenty z danymi do weryfikacji wniosków o przyznanie pomocy dla operacji typu „Zarządzanie zasobami wodnymi” w ramach podziałania 4.3:

1.Załącznik 1 - wykaz inwestycji, które otrzymały pozytywną opinię organu opiniodawczo-doradczego wraz z liczbą punktów przyznaną podczas opiniowania w zakresie wpływu tej inwestycji na środowisko (pobierz plik)

2.Załącznik 2 - wykaz gmin, na obszarze których dla upraw ziemniaków, chmielu, warzyw gruntowych, krzewów owocowych, drzew owocowych, truskawek lub roślin strączkowych wystąpiła susza w okresie od 2007 r. do 2021 r., ze wskazaniem liczby lat, w których wystąpiła susza (pobierz plik).
*