rozmiar czcionki: A | A | A

Poddziałanie 19.4- Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacja1.WNIOSEK o przyznanie pomocy

Wniosek o przyznanie pomocy (wersja pdf, wersja xlsx) - 27.04.2016
Instrukcja do wniosku o przyznanie pomocy (wersja pdf) - 27.04.2016


2.WNIOSEK o płatność 

Wniosek o płatność (WoP z 12.09.2019, instrukcja z 22.09.2021) + Informacja monitorująca (wersja 12.09.2019, instrukcja z 22.09.2021) (pobierz plik .zip)
Narzędzie pomocnicze LGD (wersja .zip) - 30.05.2016


ARCHIWUM:

Instrukcja do Informacji monitorującej i instrukcja do WoP  (pobierz plik .zip) - 12.09.2019

Wniosek o płatność + instrukcja  (wersja .zip) - 13.11.2018
Informacja monitorująca + instrukcja  (wersja .zip) - 21.03.2018

Wniosek o płatność + instrukcja  (wersja .zip) - 27.03.2018

Wniosek o płatność + instrukcja  (wersja .zip) - 30.05.2016
Informacja monitorująca + instrukcja  (wersja .zip) - 30.05.2016

Wniosek o płatność + instrukcja  (wersja .zip) - 06.07.2017
Informacja monitorująca + instrukcja  (wersja .zip) - 06.07.2017


3.UMOWA:

Umowa przyznania pomocy (wersja pdf) - 18.05.2016.
Aneks do umowy covid (pobierz plik .zip) - 22.09.2021


4.ROZPORZĄDZENIA:


Rozporządzenie MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI Z DNIA 23 października 2015r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020. (pobierz plik .pdf)

Zmiana rozporządzenia z dnia 02.11.2018 r. dotyczącego poddziałania „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020. (pobierz plik .docx)

*

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 października 2015 r. w sprawie pożyczek z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–20205.DOKUMENTACJA TOWARZYSZĄCA:

Pismo w sprawie przeksięgowań operacji  (pobierz plik) - 03.11.2016

Pismo w sprawie informacji monitorującej  (pobierz plik) - 06.07.2017

Klauzule RODO (pobierz plik)

Wskazówki dla użytkowników formularzy wniosków przygotowywanych w MS_Excel (pobierz plik pdf)- 20.07.2019

*