rozmiar czcionki: A | A | A

Aktualizacja instrukcji do wniosku o przyznanie pomocy - poddziałanie 19.2

Dodano: 28-11-2016

19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020”.

[więcej]

Wskaźnik zwodociągowania i skanalizowania - doprecyzowanie sposobu odczytu

Dodano: 23-11-2016

Zgodnie z pismem Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi z listopada 2016 r. (pobierz pismo) w przypadku tabel zawierających wskaźniki zwodociągowania i skanalizowania doprecyzowany został sposób odczytu wskaźnika dla gmin miejsko-wiejskich, posiadających na swoim terenie miasto powyżej 5 tys. mieszkańców. W takim przypadku do kryterium należy wybrać wskaźnik bez uwzględniania obszaru niekwalifikującego się do wsparcia, tj. miasta powyżej 5 tys. Zastosowanie będzie miał wówczas wskaźnik...

[więcej]

„Scalanie gruntów – II nabór 2016 r. – ŚREDNI KURS EURO NARODOWEGO BANKU POLSKIEGO

Dodano: 15-11-2016

Średni kurs euro stanowiący podstawę wyliczenia kwot wskazanych w § 6 ust. 2 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 grudnia 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu "Scalanie gruntów" w ramach poddziałania "Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020: Tabela...

[więcej]

Kryteria wyboru operacji „Gospodarka wodno–ściekowa”

Dodano: 24-10-2016

Punkty za podstawowy dochód podatkowy gminy, w której jest planowana realizacja operacji, w przeliczeniu na 1 mieszkańca na 2016 r. dla Dolnego Śląska

[więcej]

Formularze wniosków - działanie 19.3 Przygotowanie i realizacja działania w zakresie współpracy z...

Dodano: 18-10-2016

Dostępne są formularze:  wniosku o przyznanie pomocy, wniosku o płatność oraz formularz umowy przyznania pomocy dla działania 19.3 "Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania" (przejdź do działania 19.3) ***

[więcej]

Ogłoszenie o naborze wniosków - "Scalanie gruntów" – II nabór od 14 listopada 2016 r. do 15 grudnia...

Dodano: 13-10-2016

Zarząd Województwa Dolnośląskiego ogłasza II nabór wniosków o przyznanie pomocy finansowej na operacje typu "Scalanie gruntów"  w ramach poddziałania "Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020   Zarząd Województwa Dolnośląskiego zaprasza do składania wniosków o dofinansowanie na operacje typu "Scalanie gruntów" w ramach...

[więcej]

Materiały szkoleniowe - gospodarka wodno-ściekowa

Dodano: 07-10-2016

Materiały szkoleniowe z warsztatów dla Beneficjentów, które odbyły się w dniach 03-05 października 2016 r.  dotyczące typu operacji Gospodarka Wodno-Ściekowa  w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycje w energię odnawialną i w oszczędzanie energii", działania Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata...

[więcej]