rozmiar czcionki: A | A | A

OSTATECZNA lista rankingowa operacji typu "Gospodarka wodno-ściekowa", nabór z dn....

Dodano: 28-07-2017

OSTATECZNA lista rankingowa operacji typu "Gospodarka wodno-ściekowa", nabór z dn. 24.10.2016-07.12.2016 Uchwała 4158/V/17 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 26 lipca 2017r. w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości listy informującej o kolejności przysługiwania pomocy na operacje typu "Gospodarka wodno-ściekowa" w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej...

[więcej]

Lista rankingowa – scalanie gruntów (dla II naboru 14.11-15.12.2016)

Dodano: 26-04-2017

Uchwała 3701/V/17 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 25 kwietnia 2017 r. w sprawie zatwierdzenia listy w ramach II naboru operacji typu "Scalanie gruntów" w ramach poddziałania "Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (pobierz uchwałę) Lista operacji - załącznik do uchwały 3701/V/17 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 25 kwietnia 2017 r. w...

[więcej]

Aktualizacja instrukcji do wniosków o przyznanie pomocy

Dodano: 15-03-2017

scalanie gruntów, podstawowe usługi (gospodarka wodno-ściekowa), podstawowe usługi (targowiska)

[więcej]

Zapraszamy do udziału w IV edycji ogólnopolskiej akcji promocyjnej pn. Dni Otwarte Funduszy...

Dodano: 02-03-2017

Szanowni Państwo,zapraszamy do udziału w IV edycji ogólnopolskiej akcji promocyjnej pn. Dni Otwarte Funduszy Europejskich, która odbędzie się w terminie 18-21 maja 2017 r. Jest to akcja skupiająca przedsiębiorczych i dynamicznych beneficjentów Funduszy Europejskich, którzy raz w roku udostępniają społeczeństwu efekty swoich przedsięwzięć.Dni Otwarte to akcja popularna i o dużym zasięgu. III edycja skupiła prawie 1000 wydarzeń, które łącznie odwiedziło około 220 tysięcy uczestników. Warto dodać,...

[więcej]

Procedury odwoławcze - materiał pomocniczy poddziałanie 19.2

Dodano: 24-02-2017

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi opracowało procedury pomocnicze do protestów w ramach wsparcia udzielanego w ramach  rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność. Materiał ma charakter pomocniczy, podstawą działań SW i LGD są  przepisy prawa powszechnie obowiązującego oraz procedury LGD. Pismo przekazujące (pobierz plik) Procedura pomocnicza protest (pobierz plik) *

[więcej]

Aktualizacja instrukcji do wniosku WoPP 19.2 podejmowanie działalności

Dodano: 10-02-2017

Aktualizacji uległa instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy dla operacji w ramach poddziałania 19.2 w zakresie podejmowania działalności gospodarczej.Zmiana dotyczy pkt IV.10 - doprecyzowania informacji na temat Formularza pomocy deminimis (zmiany wyróżnione żółtym kolorem). "10. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis – oryginał. Formularz należy przygotować w oparciu o obowiązujący wzór Formularza informacji przedstawianych przy...

[więcej]

Portal Ogłoszeń ARiMR

Dodano: 08-02-2017

Na dzień 18 marca 2017 r. planowane jest uruchomienie Portalu Ogłoszeń Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

[więcej]