rozmiar czcionki: A | A | A

Zapraszamy do udziału w IV edycji ogólnopolskiej akcji promocyjnej pn. Dni Otwarte Funduszy...

Dodano: 02-03-2017

Szanowni Państwo,zapraszamy do udziału w IV edycji ogólnopolskiej akcji promocyjnej pn. Dni Otwarte Funduszy Europejskich, która odbędzie się w terminie 18-21 maja 2017 r. Jest to akcja skupiająca przedsiębiorczych i dynamicznych beneficjentów Funduszy Europejskich, którzy raz w roku udostępniają społeczeństwu efekty swoich przedsięwzięć.Dni Otwarte to akcja popularna i o dużym zasięgu. III edycja skupiła prawie 1000 wydarzeń, które łącznie odwiedziło około 220 tysięcy uczestników. Warto dodać,...

[więcej]

Procedury odwoławcze - materiał pomocniczy poddziałanie 19.2

Dodano: 24-02-2017

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi opracowało procedury pomocnicze do protestów w ramach wsparcia udzielanego w ramach  rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność. Materiał ma charakter pomocniczy, podstawą działań SW i LGD są  przepisy prawa powszechnie obowiązującego oraz procedury LGD. Pismo przekazujące (pobierz plik) Procedura pomocnicza protest (pobierz plik) *

[więcej]

Aktualizacja instrukcji do wniosku WoPP 19.2 podejmowanie działalności

Dodano: 10-02-2017

Aktualizacji uległa instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy dla operacji w ramach poddziałania 19.2 w zakresie podejmowania działalności gospodarczej.Zmiana dotyczy pkt IV.10 - doprecyzowania informacji na temat Formularza pomocy deminimis (zmiany wyróżnione żółtym kolorem). "10. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis – oryginał. Formularz należy przygotować w oparciu o obowiązujący wzór Formularza informacji przedstawianych przy...

[więcej]

Portal Ogłoszeń ARiMR

Dodano: 08-02-2017

Na dzień 18 marca 2017 r. planowane jest uruchomienie Portalu Ogłoszeń Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

[więcej]

Czasowe wyłączenie generatora WoPP 19.2, narzędzia pomocnicze do biznesplanu

Dodano: 08-02-2017

W dniu 21 lutego br. na czas aktualizacji zostanie wyłączony Generator wniosków dla poddziałania 19.2. W tym czasie zaleca się korzystanie z edytowalnych dokumentów excel i word, w tym nowych narzędzi pomocniczych do obliczeń w biznesplanie.

[więcej]

Lista rankingowa operacji typu "Gospodarka wodno-ściekowa", nabór z dn. 24.10.2016-07.12.2016

Dodano: 24-01-2017

Uchwała 3308/V/17 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 23 stycznia 2017r. w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości listy informującej o kolejności przysługiwania pomocy na operacje typu "Gospodarka wodno-ściekowa" w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii", objętego Programem Rozwoju...

[więcej]

Ogłoszenie o naborze wniosków - targowiska

Dodano: 03-01-2017

„Inwestycje w targowiska lub obiekty budowlane przeznaczone na cele promocji lokalnych produktów”

[więcej]