rozmiar czcionki: A | A | A

KRYTERIA PUNKTOWE DO NABORÓW W RAMACH ODNOWY WSI (zabytki i kultura)

Dodano: 12-03-2018

INWESTYCJE W OBIEKTY PEŁNIĄCE FUNKCJE KULTURALNE Uchwała nr 4897/V/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 13 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia terminu i miejsca składania wniosków o przyznanie pomocy finansowej na operacje typu "Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne" w ramach działania "Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020DOCHÓD PODATKOWY GMINGĘSTOŚĆ ZALUDNIENIASTOPA...

[więcej]

Sprostowania do ogłoszeń naborów - Podstawowe usługi i odnowa wsi (zabytki i kultura)

Dodano: 27-02-2018

Sprostowania do ogłoszeń w naborach na operacje typu:1.    "Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne" w ramach działania "Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - link 2.    "Ochrona zabytków i budownictwa tradycyjnego" w ramach działania "Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich...

[więcej]

Ogłoszenie o naborze wniosków - zabytki i kultura w terminie od 12 marca 2018 r. do 30 kwietnia...

Dodano: 16-02-2018

Zarząd Województwa Dolnośląskiego ogłasza nabory na dwa typy operacji w terminie od 12 marca 2018 r. do 30 kwietnia 2018 r. 1.nabór wniosków o przyznanie pomocy finansowej na operacje typu"Ochrona zabytków i budownictwa tradycyjnego" w ramach działania "Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. 2.nabór wniosków o przyznanie pomocy finansowej na operacje typu "Inwestycje w obiekty pełniące...

[więcej]

Zmiana listy rankingowej Lokalnych Strategii Rozwoju

Dodano: 21-12-2017

Zarząd Województwa Dolnośląskiego w dniu 20 grudnia 2017r. podjął uchwałę nr 4679/V/17 w sprawie zmiany uchwały 2092/V/16 z dnia 19 kwietnia 2016. w sprawie zatwierdzenia listy ocenionych strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR) dla województwa dolnośląskiego. Pobierz uchwałę i listę rankingową *

[więcej]

Prezentacje z warsztatów - Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich Programu Rozwoju...

Dodano: 12-12-2017

Prezentacje z warsztatów dotyczących operacji typu Ochrona zabytków i budownictwa tradycyjnego oraz Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne lub kształtowanie przestrzeni publicznej działania Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Prezentacja 1 - zamówienia publiczne Prezentacja 2 - czynności kontrolne Prezentacja 3 - prezentacja odnowa *

[więcej]

Zmiana uchwały - operacje typu "Gospodarka wodno-ściekowa", nabór z dn. 24.10.2016-07.12.2016

Dodano: 08-12-2017

Zarząd Województwa Dolnośląskiego w dniu 6 grudnia 2017r. podjął uchwałę nr 4630/V/17 w sprawie zmiany uchwały 4158/V/2017 z dnia 26 lipca 2017. w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości listy informującej o kolejności przysługiwania pomocy na operacje typu "Gospodarka wodno-ściekowa" w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w...

[więcej]

Zmiana Listy rankingowej operacji typu "Gospodarka wodno-ściekowa", nabór z dn....

Dodano: 23-11-2017

Uchwała 4544/V/17 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 21 listopada 2017r. w sprawie zmiany uchwały 4158/V/2017 z dnia 26 lipca 2017 w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości listy informującej o kolejności przysługiwania pomocy na operacje typu "Gospodarka wodno-ściekowa" w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię...

[więcej]