rozmiar czcionki: A | A | A

Konferencja podsumowująca wdrażanie działań delegowanych Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na...

Dodano: 04-12-2019

1.Dział Autoryzacji Płatności i Sprawozdawczości (pobierz plik) 2.Dział Wdrażania (pobierz plik) 3.PROW podsumowanie grudzień 2019 (pobierz plik) 4.Podsumowanie realizacji działań delegowanych PROW 2014-2020 na terenie województwa dolnośląskiego (pobierz plik)

[więcej]

Lista rankingowa – scalanie gruntów (dla IV naboru 11.04.2019-24.05.2019)

Dodano: 09-10-2019

Uchwała Nr 1304/VI/19 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 8 października 2019 r. w sprawie zatwierdzenia listy w ramach IV naboru operacji typu "Scalanie gruntów" w ramach poddziałania „Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Pobierz plik pdf *

[więcej]

Ogłoszenie o naborze wniosków - "Gospodarka wodno-ściekowa" (druga edycja)

Dodano: 11-07-2019

Zarząd Województwa Dolnośląskiego ogłasza II nabór wniosków o przyznanie pomocy finansowej na operacje typu „Gospodarka wodno-ściekowa”  w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020Zarząd Województwa Dolnośląskiego zaprasza do składania wniosków o przyznanie ...

[więcej]

Ogłoszenie o naborze wniosków - "Scalanie gruntów" – IV nabór od 11 kwietnia 2019 r. do 24 maja...

Dodano: 08-03-2019

Zarząd Województwa Dolnośląskiego ogłasza IV nabór wniosków o przyznanie pomocy finansowej na operacje typu "Scalanie gruntów" w ramach poddziałania "Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020Zarząd Województwa Dolnośląskiego zaprasza do składania wniosków o dofinansowanie na operacje typu "Scalanie gruntów" w ramach poddziałania...

[więcej]

Zaktualizowana lista rankingowa – obiekty pełniące funkcje kulturalne (dla naboru 12.03.2018 r....

Dodano: 03-01-2019

Dotyczy operacji typu "Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne" w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich"

[więcej]

Zaktualizowana lista rankingowa – zabytki (dla naboru 12.03.2018 r. -30.04.2018 r.)

Dodano: 14-12-2018

Dotyczy operacji typu "Ochrona zabytków i budownictwa tradycyjnego" w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich"

[więcej]

Lista rankingowa – obiekty pełniące funkcje kulturalne (dla naboru 12.03.2018 r. -30.04.2018 r.)

Dodano: 17-07-2018

Dotyczy operacji typu "Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne" w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich”.

[więcej]