rozmiar czcionki: A | A | A

Zmiana "Ustawy o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego oraz niektórych innych...

Dodano: 13-07-2021

Ważna informacja od Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa dotycząca zmiany ustawy o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2021 r. poz. 904).

[więcej]

Zasady dotyczące ubiegania się przez LGD o dodatkowe środki w ramach okresu przejściowego

Dodano: 19-04-2021

Prosimy o zapoznanie się z pismem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi dotyczącym zasad ubiegania się przez LGD o dodatkowe środki w ramach poddziałań 19.2 oraz 19.4 (pobierz plik MRiRW) Dodatkowa informacja dla Lokalnych Grupa Działania, które nie przewalutowały swoich Lokalnych Strategii Rozwoju: W przypadku LGD, które nadal nie przewalutowały swoich LSR, mogą to zrobić jednocześnie w procesie ubiegania się o dodatkowe środki (lub wcześniej). Ubieganie się przez te LGD o dodatkowe środki...

[więcej]

Informacja dotycząca możliwości zmiany umów dla beneficjentów z zakresu rozwijania działalności...

Dodano: 14-04-2021

Samorząd Województwa Dolnośląskiego  informuje beneficjentów  podziałania 19.2 z zakresu rozwijania działalności gospodarczej, że Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa jest w trakcie prac nad zmianami do formularzy umów i aneksów o przyznaniu pomocy dla operacji w ramach poddziałania 19.2. Samorząd Województwa Dolnośląskiego  niezwłocznie po otrzymaniu formularza aneksu przekaże Beneficjentom do podpisu indywidualnie przygotowane aneksy. Mając na uwadze powyższe...

[więcej]

Ważne informacje dla wnioskodawców, których wnioski o przyznanie pomocy złożone w ramach PROW...

Dodano: 09-03-2021

W ostatnim czasie zostały podjęte prace legislacyjne zmierzające do wprowadzenia zmian w przepisach ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (Dz. U. z 2021 r. poz. 182, zwanej dalej, jako ustawa o WROW). Proponowane zmiany polegają między innymi na uchyleniu w art. 67b ustawy o WROW ust. 1, 2 i 6, na podstawie...

[więcej]

Lista dofinansowania operacji typu "Gospodarka wodno-ściekowa", nabór z dn. 26 lipca do 9 września...

Dodano: 18-06-2020

Uchwała nr 2210/VI/20 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 16 czerwca 2020 r. w sprawie aktualizacji i podania do publicznej wiadomości listy informującej o kolejności przysługiwania pomocy na operacje typu „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na ...

[więcej]

Zmiana zapisów umów z powodu COVID-19

Dodano: 15-06-2020

Z uwagi na zmiany wprowadzone ustawą z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz. U. poz. 695), jakie znalazły się w ustawie z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 2020 (Dz. U. z 2020 r. poz. 217, 300 i 695) opracowane zostały formularze zmian...

[więcej]

Komunikat dotyczący trybu konkurencyjnego w ramach PROW 2014 - 2020

Dodano: 27-04-2020

„KOMUNIKAT DOTYCZĄCY TRYBU KONKURENCYJNEGO W RAMACH PROW 2014 – 2020   Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa informuje, że w dniu 18.04.2020 r. weszła w życie Ustawa z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz.U. poz. 695) zmieniająca m.in. Ustawę z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów...

[więcej]