rozmiar czcionki: A | A | A

Warsztaty PROW 2014-2020

Dodano: 18-11-2015

Terminy spotkań: 26.11. br. i 30.11. br.

[więcej]

Drogi lokalne - wzór wniosku o przyznanie pomocy, wniosku o płatność, umowa, kryterium regionalne...

Dodano: 18-11-2015

Dostępny jest formularz wniosku o  przyznanie pomocy, wniosku o płatność oraz wzór umowy o przyznaniu pomocy w ramach podziałania dotyczącego zakresu Budowy lub modernizacji dróg lokalnych: WNIOSKI-formularze: Wniosek o przyznanie pomocy (pobierz plik) - 05.10.2015 , Instrukcja do WoPP (pobierz plik) - POPRAWIONA 16.10.2015 Wniosek o płatność (pobierz plik) - 16.11.2015 , Instrukcja do WoPP (pobierz plik) - 16.11.2015 UMOWY-wzory: Umowa o przyznaniu pomocy (pobierz plik) -...

[więcej]

Rozporządzenie o podziale środków - wybrane działania PROW 2014-2020

Dodano: 05-11-2015

W dniu 30 października 2015 r. opublikowane zostało  ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 12 października 2015 r. w sprawie wysokości limitów środków dostępnych w poszczególnych województwach lub latach w ramach określonych działań lub poddziałań Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 Pobierz rozporządzenie *

[więcej]

Drogi Lokalne - ważna interpretacja

Dodano: 28-10-2015

W związku z częstymi pytaniami w zakresie warunków przyznawania pomocy w ramach działania "Podstawowe usługi i odnowa wsi" dla zakresu "Budowa i modernizacja dróg lokalnych" prosimy o zapoznanie się z interpretacją przypadku opisanego w wyjaśnieniach Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (pobierz pismo .pdf) *

[więcej]

Broszura dla Beneficjentów PROW 2014-2020 - jak unikać najczęście popełnianych błędów

Dodano: 22-10-2015

Dostępny jest nowy materiał informacyjny dla Beneficjentów PROW 2014-2020,  który pozwoli uniknąć najczęściej popełnianych błędów podczas aplikowania o pomoc finansową z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020: "Broszura informacyjna dla beneficjentów pomocy PROW 2014-2020 – poradnik jak unikać najczęściej popełnianych błędów (pobierz plik .pdf ) *

[więcej]

Konferencja inaugurująca PROW 2014-2020

Dodano: 21-10-2015

Konferencja inaugurująca rozpoczęcie przez Samorząd Województwa Dolnośląskiego wdrażania działań delegowanych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Zapraszamy Państwa do wzięcia udziału w Konferencji inaugurującej rozpoczęcie przez Samorząd Województwa Dolnośląskiego wdrażania działań delegowanych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

[więcej]

Zmiana treści instrukcji wypełniania wniosku o przyznanie pomocy na operacje typu "Budowa lub...

Dodano: 19-10-2015

W związku z koniecznością doprecyzowania:1)      możliwości dofinansowania budowy chodnika lub ścieżki rowerowej;2)      realizowania operacji w porozumieniu pomiędzy poszczególnymi jst;3)      planowanych kosztów operacji dot. zmiany nawierzchni drogi, zmieniona została instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy na operacje typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” - wersja z dnia 16 października...

[więcej]