rozmiar czcionki: A | A | A

Komunikat dla kandydatów na ekspertów, którzy będą uczestniczyli w procesie wyboru strategii...

Dodano: 26-01-2016

Na podstawie § 10 ust. 5 Regulaminu naboru kandydatów na ekspertów w ramach RLKS informujemy o terminie egzaminu dla kandydatów na ekspertów. Egzamin odbędzie się 28 stycznia 2016 r. w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego – Wrocław, Wybrzeże J. Sławskiego 12-14, sala 418 (IV piętro) o godzinie 9.00. Egzamin będzie miał formę testu z zakresu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - w szczególności jego celów i sposobu realizacji działania LEADER. Do...

[więcej]

Budowa lub modernizacja dróg lokalnych – ŚREDNI KURS EURO NARODOWEGO BANKU POLSKIEGO 20.01.2016 r....

Dodano: 20-01-2016

Średni kurs euro stanowiący podstawę wyliczenia kwoty wskazanej w § 4 pkt 9 i w § 17 ust. 2 pkt 4 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w...

[więcej]

Drogi lokalne - kolejny zestaw pytań i odpowiedzi

Dodano: 11-01-2016

Obok interpretacji Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi z października 2015r. w sprawie realizacji inwestycji w ramach Budowy lub modernizacji dróg lokalnych, pojawiły się dwa nowe zestawy pytań i odpowiedzi do przedmiotowego działania Pytania / odpowiedzi: 1. Ważna interpretacja w sprawie porozumienia pomiędzy zarządcami, dotycząca zarządzania drogami publicznymi (10.2015r.) 2.Pytania / odpowiedzi (12.2015r.) 3. Pytania / odpowiedzi (01.2016r.) >Menu Budowa lub modernizacja dróg...

[więcej]

Rozporządzenie - Scalanie gruntów

Dodano: 29-12-2015

W dniu 23.12.2015 r. ogłoszone zostało rozporządzenie MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 10 grudnia 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu „Scalanie gruntów” w ramach poddziałania „Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (pobierz PDF) >Menu Scalanie gruntów *

[więcej]

Ogłoszenie o naborze wniosków - "Budowa lub modernizacja dróg lokalnych"

Dodano: 17-12-2015

#Działanie: Podstawowe usługi i odnowa wsi #Poddziałanie: Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” #Zakres: Budowa lub modernizacja dróg lokalnych #Termin: od 20 stycznia 2016 r. do 18 marca 2016 r.

[więcej]

Zarząd Województwa Dolnośląskiego ogłasza nabór kandydatów na ekspertów którzy będą uczestniczyli w...

Dodano: 07-12-2015

Zgodnie z Uchwałą nr 1524/V/15 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dn. 07.12.2015 r. informujemy o możliwości składania wniosków kandydatów na ekspertów wchodzących w skład komisji, która zostanie powołana w celu wyboru strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (RLKS)

[więcej]

Warsztaty PROW 2014-2020 /drogi lokalne/ - materiały

Dodano: 02-12-2015

Dostępne są materiały szkoleniowe zaprezentowane podczas spotkań w dniu 26 i 30 listopada 2015.

[więcej]