rozmiar czcionki: A | A | A

Ogłoszenie o naborze wniosków - "Scalanie gruntów"

Dodano: 29-02-2016

Zarząd Województwa Dolnośląskiego ogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy finansowej na operacje typu "Scalanie gruntów" w ramach poddziałania "Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020Zarząd Województwa Dolnośląskiego zaprasza do składania wniosków o dofinansowanie na operacje typu "Scalanie gruntów" w ramach poddziałania "Wsparcie...

[więcej]

Scalanie Gruntów - formularze wniosków i umowa

Dodano: 25-02-2016

Zgodnie z § 9 ust. 4 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 grudnia 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu "Scalanie gruntów" w ramach poddziałania "Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. poz. 2180) udostępnia się następujące formularze: Wniosek o...

[więcej]

Wytyczne KE: Zamówienia publiczne porady dla osób odpowiedzialnych za udzielanie zamówień...

Dodano: 25-02-2016

Zachęcamy do zapoznania się oraz wykorzystania w praktyce z wytycznymi KE pn. Zamówienia publiczne porady dla osób odpowiedzialnych za udzielanie zamówień publicznych dotyczące unikania najczęstszych błędów popełnianych w projektach finansowanych z europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych. 1.    Przewodnik do pobrania

[więcej]

Rekomendacje ETO dotyczące PROW 2014 - 2020

Dodano: 23-02-2016

Wyniki przeprowadzonych misji audytowych Europejskiego Trybunału Obrachunkowego, obejmujące lata 2011 – 2015, w zakresie Poświadczenia wiarygodności rachunków EFRROW wskazują na szereg uchybień dotyczących kontroli administracyjnych w ramach PROW na lata 2007 – 2013. Poniżej przedstawiono najważniejsze ustalenia wraz z rekomendacjami w celu wyeliminowania błędów i uniknięcia ewentualnych korekt finansowych w perspektywie 2014 – 2020.  Ustalenie nr 1. Dokumentacja projektu...

[więcej]

Konkurs - Top Inwestycje Komunalne 2016

Dodano: 19-02-2016

Organizatorem konkursu jest Portalsamorządowy.pl. Zgłoszenia należy przesłać do dnia 15.03.2016 r. na adres email wskazany w Regulaminie (do pobrania poniżej)

[więcej]

Przyjęcie wykazu kandydatów na ekspertów LSR

Dodano: 15-02-2016

Uchwałą nr 1781/V/16 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 10 lutego 2016 r. przyjęty został tzw. wykazu kandydatów na ekspertów w ramach wyboru strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność na lata 2014-2020. Uchwała 1781/V/16 *

[więcej]

Drogi lokalne - zestaw pytań i odpowiedzi 11.02.2016 r.

Dodano: 11-02-2016

Dostępny jest nowy- czwarty zestaw pytań i odpowiedzi dla realizację operacji w zakresie "Budowy lub modernizacji dróg lokalnych" w ramach działania "Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich" (POBIERZ ZESTAW 4). Wszystkie zestawy: Pytania / odpowiedzi: 1. Ważna interpretacja w sprawie porozumienia pomiędzy zarządcami, dotycząca zarządzania drogami publicznymi (10.2015r.) 2.Pytania / odpowiedzi (12.2015r.) 3. Pytania / odpowiedzi (01.2016r.) 4....

[więcej]