rozmiar czcionki: A | A | A

Pismo MRiRW - umowa ramowa zobowiązania LGD

Dodano: 22-06-2016

W związku z wątpliwościami dotyczącymi postanowień umowy o warunkach i sposobie realizacji LSR (umowa ramowa) Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi przekazało następującą informację: POBIERZ PISMO pdf *

[więcej]

Plakat lub tablica informacyjna dotycząca projektu PROW 2014-2020

Dodano: 20-06-2016

Stanowisko Departamentu Prawno-Legislacyjnego Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie zmiany przepisów (wchodzą w życie 5 maja 2016r.) dotyczących obowiązku zamieszczania plakatu lub tablicy informacyjnej o projekcie i otrzymanej pomocy finansowej z funduszu EFRROW. POBIERZ PLIK PDF *

[więcej]

Formularz wniosku o płatność oraz Informacja monitorująca

Dodano: 30-05-2016

W menu "dokumenty i wytyczne / Leader RLKS / 19.4 Koszty bieżące i aktywizacja" dodano link do formularze wniosku o płatność oraz wzór formularza informacji monitorującej realizację operacji  w ramach poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji objętego PROW na lata 2014-2020. Wniosek o płatność + instrukcja  (wersja .zip) - 30.05.2016Informacja monitorująca + instrukcja  (wersja .zip) - 30.05.2016Narzędzie pomocnicze LGD (wersja .zip) -...

[więcej]

Zatwierdzona lista ocenionych strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność

Dodano: 20-04-2016

Na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998  r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2015 r. poz. 1392 z późn. zm.), art. 9 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności (Dz. U. poz. 378) oraz § 12 ust. 6 załącznika nr 2 do uchwały nr 1504/V/15 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 1 grudnia 2015 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu naboru kandydatów na ekspertów i prowadzenia wykazu kandydatów na ekspertów uczestniczących w...

[więcej]

Scalanie gruntów – ŚREDNI KURS EURO NARODOWEGO BANKU POLSKIEGO

Dodano: 01-04-2016

Średni kurs euro stanowiący podstawę wyliczenia kwot wskazanych w § 6 ust. 2 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 grudnia 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu "Scalanie gruntów" w ramach poddziałania "Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. ...

[więcej]

Informacja o wysokości dostępnych środków w ramach konkursu na wybór Strategii Rozwoju Lokalnego...

Dodano: 18-03-2016

Działając na podstawie § 11 ust. 2 Regulaminu konkursu na wybór LSR, Samorząd Województwa Dolnośląskiego informuje, że został ustalony limit dostępnych środków przeznaczonych na realizację strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR) w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (PROW 2014-2020).

[więcej]

Powołanie Komisji wybierającej LSR

Dodano: 03-03-2016

Uchwałą nr 1844/V/16  z dnia 22 lutego 2016 r. Zarządu Województwa Dolnośląskiego powołana została tzw. Komisja do spraw wyboru strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność. Pobierz Uchwała nr 1844/V/16  z dnia 22 lutego 2016 r. *

[więcej]