rozmiar czcionki: A | A | A

Lista operacji typu „Gospodarka wodno-ściekowa” dla naboru od 28 marca 2022 r. do 20 maja 2022...

Dodano: 20-07-2022

Uchwała nr 5671/VI/22 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 19 lipca 2022 r. w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości listy informującej o kolejności przysługiwania pomocy na operacje typu 7.2.2 „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach poddziałania 7.2 „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na...

[więcej]

Informacja dotycząca kryteriów wyboru operacji Gospodarka wodno-ściekowa III nabór 2022

Dodano: 21-04-2022

Informacja dotycząca kryteriów wyboru operacji Gospodarka wodno-ściekowa III nabór 2022 (pobierz plik) Kryteria: 1.    Podstawowy dochód podatkowy gminy (pobierz plik)2.    Średnia stopy bezrobocia (pobierz plik) 3.    Jednolita część wód powierzchniowych (pobierz plik) 4.    Wskaźnik zwodociągowania gminy (pobierz plik)  5.    Wskaźnik skanalizowania gminy (pobierz plik)6.    Wskaźnik...

[więcej]

Ogłoszenie o naborze wniosków - poddziałania "Wsparcie przygotowawcze" PROW (druga edycja)

Dodano: 22-03-2022

Zarząd Województwa Dolnośląskiego ogłasza drugi nabór wniosków o przyznanie pomocy na operacje realizowane ramach poddziałania „Wsparcie przygotowawcze” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020 w oparciu o § 8 ust.1 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 3 czerwca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie przygotowawcze” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 -...

[więcej]

Ogłoszenie o naborze wniosków - "Gospodarka wodno-ściekowa" (trzecia edycja)

Dodano: 11-03-2022

Zarząd Województwa Dolnośląskiego zaprasza do składania wniosków o przyznanie pomocy na operacje typu „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w terminie od 28 marca 2022 r. do 20 maja 2022 r.Miejsce ...

[więcej]

Nowe aneksy do umów o przyznaniu pomocy, poddziałanie 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach...

Dodano: 16-02-2022

ARiMR przekazała do stosowania nowe wzory formularzy aneksów w ramach poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność: -   na operacje w zakresie podejmowania działalności gospodarczej (pobierz plik),-   z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej (pobierz plik),-   na operacje grantowe (pobierz plik). Wzory aneksów aktualizują zapisy umów...

[więcej]

Informacja dla Beneficjentów poddziałania 19.2 - aneksy obejmujące wydłużenie terminu wdrażania...

Dodano: 09-02-2022

Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, iż Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa jest w końcowej fazie przygotowania 3 wzorów formularzy aneksów do umów o przyznaniu pomocy w ramach poddziałania 19.2. obejmujących wydłużenie terminu wdrażania PROW 2014–2020, w tym wydłużenie ostatecznego terminu składania wniosków o:- wypłatę drugiej transzy, w przypadku operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej,- płatność, w przypadku pozostałych operacji,do dnia 30 czerwca 2024...

[więcej]

Ogłoszenie o naborze wniosków - "Scalanie gruntów" – V nabór od 17 lutego 2022 r. do 21 marca 2021...

Dodano: 13-01-2022

Zarząd Województwa Dolnośląskiego zaprasza do składania wniosków w V naborze o dofinansowani na operacje typu "Scalanie gruntów" w ramach poddziałania "Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w terminie od dnia 17 lutego 2022 r. do dnia 21 marca 2022 r. Miejsca składania wniosków: Wnioskodawcy zainteresowani udziałem w konkursie (starostowie,...

[więcej]