rozmiar czcionki: A | A | A

Zmiana uchwały - operacje typu "Gospodarka wodno-ściekowa", nabór z dn. 24.10.2016-07.12.2016

08.12.2017 09:48

Zarząd Województwa Dolnośląskiego w dniu 6 grudnia 2017r. podjął uchwałę nr 4630/V/17 w sprawie zmiany uchwały 4158/V/2017 z dnia 26 lipca 2017. w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości listy informującej o kolejności przysługiwania pomocy na operacje typu "Gospodarka wodno-ściekowa" w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii", objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (uchwała 4630/V/2017).


WSZYSTKIE UCHWAŁY/LISTY RANKINGOWE