rozmiar czcionki: A | A | A

Zmiana Listy rankingowej operacji typu "Gospodarka wodno-ściekowa", nabór z dn. 24.10.2016-07.12.2016

23.11.2017 13:34

Uchwała 4544/V/17 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 21 listopada 2017r. w sprawie zmiany uchwały 4158/V/2017 z dnia 26 lipca 2017 w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości listy informującej o kolejności przysługiwania pomocy na operacje typu "Gospodarka wodno-ściekowa" w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii", objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020  (pobierz: uchwała + lista rankingowa)


>>>LISTY RANKINGOWE PROW

*