rozmiar czcionki: A | A | A

Zasady dotyczące ubiegania się przez LGD o dodatkowe środki w ramach okresu przejściowego

19.04.2021 14:30

 

Prosimy o zapoznanie się z pismem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi dotyczącym zasad ubiegania się przez LGD o dodatkowe środki w ramach poddziałań 19.2 oraz 19.4 (pobierz plik MRiRW)


Dodatkowa informacja dla Lokalnych Grupa Działania, które nie przewalutowały swoich Lokalnych Strategii Rozwoju:

W przypadku LGD, które nadal nie przewalutowały swoich LSR, mogą to zrobić jednocześnie w procesie ubiegania się o dodatkowe środki (lub wcześniej). Ubieganie się przez te LGD o dodatkowe środki jest zatem możliwe, jednak należy doprowadzić do tego, aby uzyskanie dodatkowych środków wiązało się również z przewalutowaniem LSR. Dodatkowe środki przewidziane na poddziałanie 19.2  w ramach okresu przejściowego przewidziane są dla wszystkich LSR wykorzystujących fundusz EFRROW.


*