rozmiar czcionki: A | A | A

Wskaźnik zwodociągowania i skanalizowania - doprecyzowanie sposobu odczytu

23.11.2016 11:40

 

Zgodnie z pismem Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi z listopada 2016 r. (pobierz pismo) w przypadku tabel zawierających wskaźniki zwodociągowania i skanalizowania doprecyzowany został sposób odczytu wskaźnika dla gmin miejsko-wiejskich, posiadających na swoim terenie miasto powyżej 5 tys. mieszkańców.

W takim przypadku do kryterium należy wybrać wskaźnik bez uwzględniania obszaru niekwalifikującego się do wsparcia, tj. miasta powyżej 5 tys. Zastosowanie będzie miał wówczas wskaźnik odnoszący się wyłącznie do obszaru wiejskiego w gminie miejsko-wiejskiej.

Natomiast w przypadku, gdy na terenie gminy miejsko-wiejskiej brak jest miast przekraczających  5 tys. mieszkańców, wówczas wskaźnik obejmuje cały obszar tej gminy.

W związku z powyższym zmianie uległa legenda przy poszczególnych tabelach. Tabele ze zaktualizowaną legendą zostały zamieszczone w dokumentacji obowiązującej w bieżącym naborze wniosków.


Pełna treść wyjaśnień z przykładami zawarta jest w powyższym piśmie.*