rozmiar czcionki: A | A | A

„Scalanie gruntów – II nabór 2016 r. – ŚREDNI KURS EURO NARODOWEGO BANKU POLSKIEGO

15.11.2016 15:31

 

 

Średni kurs euro stanowiący podstawę wyliczenia kwot wskazanych w § 6 ust. 2 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 grudnia 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu "Scalanie gruntów" w ramach poddziałania "Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020:

 

 

Tabela kursów średnich NBP - Tabela nr 219/A/NBP/2016 z dnia 2016-11-14

(>>> Treść głoszenia o naborze wniosków - "Scalanie gruntów" – II nabór od 14 listopada 2016 r. do 15 grudnia 2016 r. )