rozmiar czcionki: A | A | A

Scalanie Gruntów - formularze wniosków i umowa

25.02.2016 13:52

Zgodnie z § 9 ust. 4 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 grudnia 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu "Scalanie gruntów" w ramach poddziałania "Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. poz. 2180) udostępnia się następujące formularze:


Wniosek o przyznanie pomocy+ instrukcja (pobierz plik) - 25.02.2016

Wniosek o płatność+ instrukcja (pobierz plik) - 25.02.2016

Umowa (pobierz plik) - 25.02.2016>>>Przejdź do MENU: Scalanie Gruntów