rozmiar czcionki: A | A | A

Ogłoszenie o naborze wniosków - "Zarządzanie zasobami wodnymi” od 16 października 2023 r. do dnia 10 listopada 2023 r.

14.09.2023 09:59

Zarząd Województwa Dolnośląskiego ogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy finansowej na operacje typu „Zarządzanie zasobami wodnymi” w ramach poddziałania „Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.Nabór skierowany jest do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie na operacje w zakresie budowy, przebudowy lub remontu urządzeń wodnych lub budowli hydrotechnicznych na ciekach wodnych naturalnych lub sztucznych.
Pomoc jest przyznawana w wysokości do 100 % kosztów kwalifikowalnych, jednak nie wyższej niż 10 000 000 zł na operację.

Miejsce składania wniosków:
Wnioskodawcy zainteresowani udziałem w konkursie składają wypełnione wnioski wraz z załącznikami w Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego we Wrocławiu, ul. Wybrzeże J. Słowackiego, w godz. od 7.30 do 15.30, w dniach pracy Urzędu.
Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 października 2015 r.  w sprawie wysokości limitów środków dostępnych w poszczególnych województwach lub latach w ramach określonych działań lub poddziałań Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. poz. 1755 z późn. zm.) limit środków na powyższe operacje określony został dla województwa mazowieckiego i pozostałych województw w wysokości 31 916 521 EURO.

Formularz wniosku oraz instrukcja wypełniania wniosku dostępne są na stronie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego www.prow.dolnyslask.pl.
Dodatkowe informacje na temat konkursu uzyskać można w Wydziale Obszarów Wiejskich
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego
ul. Wybrzeże J. Słowackiego 12-14, 50-411 Wrocław
tel. (71) 776 93 50, fax. (71) 776 94 00
www.prow.dolnyslask.pl, prow@dolnyslask.pl

DOKUMENTY DO POBRANIA:

1.Ogłoszenie (pobierz)

2.Uchwała Zarządu (pobierz)

3.Formularze wniosków (link)


***