rozmiar czcionki: A | A | A

Ogłoszenie o naborze wniosków - targowiska

03.01.2017 14:59

„Inwestycje w targowiska lub obiekty budowlane przeznaczone na cele promocji lokalnych produktów”

/2017.01.03/

 

Zarząd Województwa Dolnośląskiego zaprasza do składania wniosków o przyznanie pomocy na operacje typu „Inwestycje w targowiska lub obiekty budowlane przeznaczone na cele promocji lokalnych produktów” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w tworzenie, ulepszanie i rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla ludności wiejskiej, w tym rekreacji, kultury i powiązanej infrastruktury” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w terminie od 26 stycznia 2017 r. do 14 marca 2017 r.

Miejsce składania wniosków: Wnioskodawcy zainteresowani udziałem w konkursie (gminy, związki międzygminne, powiaty oraz związki powiatów) składają wypełnione wnioski wraz z załącznikami w sekretariacie Wydziału Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego we Wrocławiu, ul. Wybrzeże J. Słowackiego 12-14 pok. 428, IV p., w godz. od 7.30 do 15.30, albo przez nadanie rejestrowanej przesyłki pocztowej za pomocą operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012  r. – Prawo pocztowe (Dz. U. z 2016 r. poz. 1113 z późn. zm.).

DOKUMENTY DO POBRANIA:

1. Ogłoszenie (pobierz plik pdf)

2. Uchwała Nr 3167/V/16 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 19 grudnia 2016 r. w sprawie ustalenia terminu i miejsca składania wniosków (pobierz plik pdf)

3. Wniosek o przyznanie pomocy wraz z instrukcją (pobierz formularze)

 


*