rozmiar czcionki: A | A | A

Ogłoszenie o naborze wniosków - "Gospodarka wodno-ściekowa" (trzecia edycja)

11.03.2022 07:26
Zarząd Województwa Dolnośląskiego zaprasza do składania wniosków o przyznanie pomocy na operacje typu „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w terminie od 28 marca 2022 r. do 20 maja 2022 r.

Miejsce składania wniosków: Wnioskodawcy zainteresowani udziałem w konkursie (gminy, spółki, w których jedynym udziałowcem są jednostki samorządu terytorialnego, związki międzygminne) składają wypełnione wnioski wraz z załącznikami w Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego we Wrocławiu,  ul. Wybrzeże J. Słowackiego, w godz. od 7.30 do 15.30, w dniach pracy Urzędu, albo przez nadanie rejestrowanej przesyłki pocztowej za pomocą operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012  r. – Prawo pocztowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 1041 z późn. zm.).

Formularz wniosku oraz instrukcja wypełniania wniosku dostępne są na stronie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego www.prow.dolnyslask.pl.


DOKUMENTY DO POBRANIA:

1. OGŁOSZENIE o naborze wniosków o przyznanie pomocy finansowej na operacje typu „Gospodarka wodno-ściekowa” (pobierz plik)

2. Uchwała Nr 981/VI/19 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 10 lipca 2019 r. w sprawie ustalenia terminu i miejsca składania wniosków o przyznanie pomocy finansowej na operacje typu „Gospodarka wodno-ściekowa" w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (pobierz plik)

3. Wniosek o przyznanie pomocy wraz z instrukcją (przejdź do strony z formularzami - pkt 2 gospodarka wodno ściekowa)

4. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 lipca 2016 r. (ze zmianami) w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (przejdź do strony  - pkt 2 gospodarka wodno ściekowa)


Osoby do kontaktu:

Katarzyna Jędrzejczak - 71 / 776 96 71

Anna Moll - 71 / 776 96 75

Robert Płoskoń - 71 / 776 97 32


*