rozmiar czcionki: A | A | A

Ogłoszenie o naborze wniosków - "Budowa lub modernizacja dróg lokalnych" – II nabór od 10 listopada 2022 r. do 30 listopada 2022 r.

07.10.2022 11:46

Zarząd Województwa Dolnośląskiego zaprasza do składania wniosków w II naborze o przyznanie pomocy na operacje typu "Budowa lub modernizacja dróg lokalnych" w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w terminie od 10 listopada 2022 r. do 30 listopada 2022 r.Miejsce składania wniosków:
Wnioskodawcy zainteresowani udziałem w konkursie (gminy, związki międzygminne, powiaty, związki powiatów) składają wypełnione wnioski wraz z załącznikami w Kancelarii Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego we Wrocławiu, ul. Wybrzeże J. Słowackiego 12-14, w godz. od 7.30 do 15.30, w dniach pracy Urzędu, albo przez nadanie rejestrowanej przesyłki pocztowej za pomocą operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe – (Dz. U. z 2022 r. poz. 896 z późn. zm.).
Operacje typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” w ramach II naboru będą dofinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 do 63,63% kosztów kwalifikowalnych.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 października 2015 r. w sprawie wysokości limitów środków dostępnych w poszczególnych województwach lub latach w ramach określonych działań lub poddziałań Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. poz. 1755 z późn. zm.) przewidywana w II naborze wysokość limitu środków dostępnych dla województwa dolnośląskiego to 16 464 344,51 euro.

Formularz wniosku oraz instrukcja wypełniania wniosku dostępne są na stronie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego www.prow.dolnyslask.pl. (zakładki „PROW 2014-2020” i „Nabory, listy rankingowe” https://umwd.dolnyslask.pl/obszarywiejskie/prow-2014-2020/ogloszenia/nabory-wnioskow/)

Dodatkowe informacje na temat konkursu uzyskać można w Wydziale Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego ul. Wybrzeże J. Słowackiego 12-14, 50-411 Wrocław
www.prow.dolnyslask.pl, prow@dolnyslask.pl, tel. 071 776 93 50.

DOKUMENTY DO POBRANIA:

1. OGŁOSZENIE o II naborze wniosków o przyznanie pomocy finansowej na operacje typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych" (pobierz plik)

2. Uchwała Nr 5978/VI/22 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 4 października 2022 r. w sprawie ustalenia terminu i miejsca składania wniosków o przyznanie pomocy finansowej na operacje typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – II nabór (pobierz plik)

3. Formularze wniosku o przyznanie pomocy, wniosku o płatność oraz umowy
https://umwd.dolnyslask.pl/obszarywiejskie/prow-2014-2020/dokumenty-i-wytyczne/podstawowe-uslugi-i-odnowa-wsi/


***