rozmiar czcionki: A | A | A

Lista rankingowa operacji typu "Gospodarka wodno-ściekowa", nabór z dn. 24.10.2016-07.12.2016

24.01.2017 10:03


Uchwała 3308/V/17 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 23 stycznia 2017r. w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości listy informującej o kolejności przysługiwania pomocy na operacje typu "Gospodarka wodno-ściekowa" w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii", objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020  (pobierz uchwałę)


Lista operacji - załącznik do uchwały 3308/V/17 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 23 stycznia 2017r. w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości listy informującej o kolejności przysługiwania pomocy na operacje typu "Gospodarka wodno-ściekowa"  (pobierz listę rankingową)


>>>>>>Wszystkie listy rankingowe PROW 2014-2020


*