rozmiar czcionki: A | A | A

Lista dofinansowania operacji typu "Gospodarka wodno-ściekowa", nabór z dn. 26 lipca do 9 września 2019 r.

18.06.2020 14:44

Uchwała nr 2210/VI/20 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 16 czerwca 2020 r. w sprawie aktualizacji i podania do publicznej wiadomości listy informującej o kolejności przysługiwania pomocy na operacje typu „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
(pobierz uchwałę wraz z listą rankingową)


***