rozmiar czcionki: A | A | A

Kryteria wyboru operacji „Gospodarka wodno–ściekowa”

24.10.2016 08:30

Punkty za podstawowy dochód podatkowy gminy, w której jest planowana realizacja operacji, w przeliczeniu na 1 mieszkańca na 2016 r. dla Dolnego ŚląskaPunty przyznawane są zgodnie z § 11 ust. 4 pkt 1 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 lipca 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (pobierz plik)


Pełna dokumentacja dla naboru Gospodarka wodno-ściekowa (otwórz)

*